Zápisy z kolegia děkana

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: Ing. Jan Brada