Důvěra, odbornost, odpovědnost

ASIO je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. Od roku 2017 si společnost rozdělila své portfolio na dvě firmy - ASIO NEW, spol. s r.o., která se především specializuje na prodej vodohospodářských výrobků a ASIO TECH, spol. s r.o., která se spíše orientuje na dodávky technologií a technologických celků. Spolu firmy ASIO tvoří stále jeden celek se společnou strategií, adresou sídla, jsou propojeny majetkově a úzce spolupracují v rámci ASIOgroup.

Seminář Modrozelená kuchařka

V rámci semináře se podíváme na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Zaměříme se také na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV.

„Jmenuji se Iveta a jsem absolventkou Chemické fakulty VUT, oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Na firmu ASIO TECH spol. s r. o. jsem nastoupila hned po škole a pracuji jako chemický technolog junior. Již druhým rokem se věnuji výzkumnému projektu zabývající se technologiemi odstraňování fosforu v terciárním stupni komunální čistírny odpadních vod. Náplní mé práce je vedení projektu, provozování a testování pilotních a poloprovozních jednotek na reálných čistírnách, výjezdy do terénu, ale i laboratorní testování technologií, příprava designů a další výzkumná činnost.“

Ing. Iveta Kotzurová

Oddělení výzkumu a vývoje