Den chemie

Contipro

Tvoříme budoucnost. Zdravou.

Contipro je ryze česká biotechnologická firma se sídlem v Dolní Dobrouči u Ústí nad Orlicí. Od roku 1990 se zabývá především výrobou surovin pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Vlajkovou lodí výroby je kvalitní kyselina hyaluronová získávaná ze streptokoka. Contipro patří mezi největší světové výrobce této multifunkční přírodní látky, která nachází uplatnění například v oftalmologii, hojení ran, léčbě kloubních obtíží, boji proti projevům stárnutí pleti a dalších oblastech moderní farmacie a kosmetiky. Kromě surovin Contipro produkuje také finální přípravky pro účely veterinárního lékařství a na hojení ran.

Prezentace firmy

Contipro ve svém areálu provozuje špičkově vybavené R&D centrum, kde se věnuje nejen vývoji inovativních produktů, ale také základnímu výzkumu zejména pro rozvoj regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Zabývá se také nanotechnologiemi pro medicínské aplikace a dalšími progresivními směry světového výzkumu a vývoje. Contipro se pravidelně účastní velkých Evropských výzkumných projektů, na kterých spolupracuje s předními univerzitami. Ve výzkumu pracuje více než sto zaměstnanců. Řada z nich pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech a podílela se na téměř stovce patentů.

Contipro silně investuje také do podpory vzdělávání. Každoročně organizuje vlastní vzdělávací program pro středoškoláky FYBICH, který studentům nabízí stáže ve výzkumném centru, cyklus odborných seminářů a letní školu s přednáškami a workshopy v oblasti přírodních věd. Studenti mají možnost přímo se účastnit řešení výzkumných záměrů. V rámci programu INSTITUT pak Contipro nabízí podobnou příležitost také vysokoškolákům, kteří hojně využívají možnost účastnit se výzkumných stáží nebo spolupracovat s Contipro na své bakalářské, diplomové či disertační práci. Od roku 2019 je vyhlašována finančně honorovaná Cena Contipro pro nejlepší diplomovou práci v oblastech regenerativní medicíny, nebo polymerů. Contipro dále založilo školku a základní školu a snaží se tak přispět k podpoře vzdělávání v regionu.

Contipro staví na pevných základech vědy. Protože věda má sílu budovat zdravější budoucnost pro nás, pro všechny.

„Na VUT jsem vystudovala obor Chemie pro medicínské aplikace a následně jako absolvent nastoupila v roce 2018 do Contipra na pozici Odborného asistenta R&D. Nyní se již na pozici Vývojového pracovníka R&D věnuji zvlákňování kyseliny hyaluronové pomocí metody wet-spinning a následného zpracování vláken do formy nití či pletenin. Předpokládané využití těchto vláken je díky specifickým vlastnostem kyseliny hyaluronové v medicíně. Práce v Contipro mě obohatila nejen o spoustu zkušeností a informací ale získala jsem zde také několik nových přátel. Zároveň mi také umožnila dále se vzdělávat a pokračovat dálkově v doktorském studiu. “

Ing. Lucie Horáčková

Vývojový pracovník R&D Contipro