Den chemie

Contipro

Tvoříme budoucnost. Zdravou.

Contipro je ryze česká biotechnologická firma se sídlem v Dolní Dobrouči u Ústí nad Orlicí. Od roku 1990 se zabývá především výrobou surovin pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Vlajkovou lodí výroby je kvalitní kyselina hyaluronová získávaná ze streptokoka. Contipro patří mezi největší světové výrobce této multifunkční přírodní látky, která nachází uplatnění například v oftalmologii, hojení ran, léčbě kloubních obtíží, boji proti projevům stárnutí pleti a dalších oblastech moderní farmacie a kosmetiky. Kromě surovin Contipro produkuje také finální přípravky pro účely veterinárního lékařství a na hojení ran.

Prezentace firmy

Contipro ve svém areálu provozuje špičkově vybavené R&D centrum, kde se věnuje nejen vývoji inovativních produktů, ale také základnímu výzkumu zejména pro rozvoj regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Zabývá se také nanotechnologiemi pro medicínské aplikace a dalšími progresivními směry světového výzkumu a vývoje. Contipro se pravidelně účastní velkých Evropských výzkumných projektů, na kterých spolupracuje s předními univerzitami. Ve výzkumu pracuje více než sto zaměstnanců. Řada z nich pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech a podílela se na téměř stovce patentů.

Contipro také silně investuje do podpory vzdělávání. Contipro založilo školku a základní školu, čímž se aktivně snaží přispět k podpoře vzdělávání v regionu. Ve svém vzdělávacím portfoliu nabízí programy pro středoškolské studenty (program FYBICH), vysokoškolské studenty (program INSTITUT), absolventy VŠ (program TRAINEE) a program pro doktorandy. Firma Contipro je plně otevřená spolupráci a studentům pravidelně nabízí možnost účastnit se výzkumných stáží a spolupráci na bakalářské, diplomové i disertační práci. Pro absolventy vysokých škol nabízí program TRAINEE, kdy zvolený uchazeč dostane možnost pod odborným vedením pracovat v laboratořích na programu, který si dle možností firmy může upravit dle svých priorit.

Contipro staví na pevných základech vědy. Protože věda má sílu budovat zdravější budoucnost pro nás, pro všechny.

„Na VUT jsem vystudovala obor Chemie pro medicínské aplikace a následně jako absolvent nastoupila v roce 2018 do Contipra na pozici Odborného asistenta R&D. Nyní se již na pozici Vývojového pracovníka R&D věnuji zvlákňování kyseliny hyaluronové pomocí metody wet-spinning a následného zpracování vláken do formy nití či pletenin. Předpokládané využití těchto vláken je díky specifickým vlastnostem kyseliny hyaluronové v medicíně. Práce v Contipro mě obohatila nejen o spoustu zkušeností a informací ale získala jsem zde také několik nových přátel. Zároveň mi také umožnila dále se vzdělávat a pokračovat dálkově v doktorském studiu. “

Ing. Lucie Horáčková

Vývojový pracovník R&D Contipro

„Po absolvování Chemie a technologie materiálů na FCH VUT v roce 2010 jsem nastoupila do společnosti Contipro do oddělení výzkumu a vývoje. Nejprve jako odborný pracovník skenovací elektronové mikroskopie, pak jsem se připojila k řešitelskému týmu zabývajícímu se zvlákňováním kyseliny hyaluronové. Vlákna z kyseliny hyaluronové jsou získávána pomocí metody wet-spinning a jsou dále textilně zpracovávána, například do nití, splétaných přízí, pletenin nebo tkaných textilií. Také je možné vlákna krátit a připravit z nich netkané textilie, které pak nacházejí uplatnění v medicíně, kde je využíváno velkého potenciálu kyseliny hyaluronové, či jejích derivátů. Pracovat pro Contipro přináší řadu výzev, spolupráci s výbornými kolegy a neustálé rozšiřování mých vědomostí. Ráda vzpomínám na studium VUT, zde nabyté vědomosti se mi skvěle podařilo zužitkovat v praxi.“

Ing. Kubíčková Jolana

Vývojový pracovník R&D Contipro