Den chemie

Farmak, a.s.

Když se tradice a profesionální přístup snoubí s inovacemi…

Nejsou to pro nás jen slova. Pro naši společnost jsou to základní pilíře, na nichž jsme ji ve spolupráci s našimi zaměstnanci, talentovanými experty a obratnými manažery vystavěli. Jsme moderní a flexibilní farmaceuticko-chemická společnost s dlouholetou tradicí a s ryze českým kapitálem. Zaměřujeme se na výrobu a prodej léčivých látek. Nabízíme i meziprodukty a speciální chemikálie. Klademe důraz na inovativní přístup k vlastnímu výzkumu a vývoji a systematicky své výsledky uplatňujeme na zahraničních trzích. Obchodujeme ve více než 50 zemích světa, našimi nejvýznamnějšími partnery jsou firmy v Evropě, severní i Latinské Americe a v Asii. Jsme již 30 let otevření novým příležitostem – výrobním, výzkumným i těm obchodním.

Výroba

Klíčovou roli pro výkon společnosti má z dlouhodobého hlediska výroba a prodej aktivních farmaceutických substancí patřících do skupiny generik, tedy léčivých látek, u nichž skončila originální patentová ochrana. Ty se podílejí až z 95 procent na celkovém obratu společnosti. Zároveň část výrobního programu firmy tvoří produkty, pro něž jsme kontraktními výrobci. Našim obchodním partnerům poskytujeme podporu pro přenos a optimalizaci zakázkové výroby, současně s nimi spolupracujeme při výzkumu a vývoji jejich produktů a umožňujeme jim využít naše výzkumné kapacity a technologie.

Lidé a inovace

Základním kamenem naší společnosti jsou zaměstnanci, kteří staví svou práci na profesionalitě, vstřícnému přístupu k zákazníkům, loajalitě a odpovědnosti k životnímu prostředí. Talentovaní vědci, zkušení odborníci i schopní manažeři jsou nepostradatelnými stavebními prvky firmy, jejíž nezbytnou součástí je oddělení výzkumu a vývoje. Díky práci týmu expertů, kteří hledají nové přístupy k výrobě generických léčivých látek, tak můžeme plnit podnikatelskou strategii zaměřenou na inovace. Svůj vědecký talent a kreativitu u nás může naplno rozvinout chemik, který chce smysluplnou práci v moderním prostředí a s kolegy, kteří své umění neustále posouvají vpřed.