Den chemie

Oncomed

Naším posláním je pomáhat uzdravovat

Jsme farmaceutická společnost zabývající se kontraktní výrobou léčivých přípravků proti rakovině, konkrétně cytostatických injekcí, které se v rámci chemoterapie používají při léčbě onkologicky nemocných pacientů. Vznikli jsme roku 2010 jako dceřiná společnost německé firmy medac. Svoji činnost jsme začínali s 10 zaměstnanci a od té doby neustále rosteme v objemech výroby i počtu zaměstnanců. Chcete být součástí společnosti podílející se na léčbě jedné z nejnebezpečnějších civilizačních chorob?

Jsme partnerem při hledání individuálních řešení ve farmacii. Našim zákazníkům poskytujeme vysokou přidanou hodnotu výrobou farmaceutických produktů náročných na vývoj a výrobu. Jsme uznávanými odborníky, kteří rozumí specifikům vysoce účinných a cytostatických produktů. Cytostatické injekce vyrábíme v kapalné nebo lyofilizované formě v čistých a sterilních prostorách. Kromě výroby stávajících produktů se zabýváme i transfery výrob léčivých přípravků a analytickým a farmaceutickým vývojem finální lékové formy léčivého přípravku. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu "difficult formulations", tj. léčivých látek, které jsou citlivé na teplo, na kyslík nebo světlo a jsou vysoce toxické.

Sídlíme v areálu PharmaPark v Brně - Řečkovicích, kde vedle 2 výrobních linek, z nichž jedna využívá koncept čistých prostor a druhá je postavena na bázi izolátoru, máme i analytickou a mikrobiologickou laboratoř.

Abychom i do budoucna zaručili nejvyšší kvalitu našich výrobků, je jednou z našich priorit kontakt s odbornou veřejností a vysokými i středními školami. S vybranými školami (SPŠCH, farmaceutická fakulta VFU, Fakulta chemická VUT) spolupracujeme formou odborných přednášek i stáží pro studenty.