Den chemie

Synthon

Smysluplná práce
Vstřícný zaměstnavatel

Pevné zdraví je něco, co si všichni přejeme a zasloužíme. Jsme přesvědčeni, že každý na této planetě má nárok na přístup ke kvalitním lékům za dostupné ceny. Využíváme své odborné vědecké znalosti, schopnosti nacházet inovativní řešení a talentovaných zaměstnanců k tomu, abychom udávali standardy v oboru a mohli nadále řešit naléhavé problémy ve zdravotní péči.

Synthon je rostoucí mezinárodní farmaceutická společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu špičkových generických léčiv pro pacienty na celém světě. Společnost byla založena v roce 1991, sídlo se nachází v Nizozemsku a pobočky má v dalších sedmi zemích. Synthon zaměstnává kolem 1900 zaměstnanců, z nichž již 280 pracuje v České republice v Blansku v oblasti výzkumu, vývoje a výroby aktivních farmaceutických substancí (API). Hlavními aktivitami pobočky v Blansku jsou chemický a analytický výzkum a vývoj, pilotní poloprovoz a komerční výrobní provoz.

Tereza je absolventkou oboru Analytická chemie. Poté, co dokončila studium, se stala součástí našeho týmu Commercial Products na oddělení Analytical Operations, kde začínala na pozici laborantky.
„Jako absolvent jsem měla obavy z nového pracovního prostředí, ale díky týmu svých kolegů se mi dočkalo skvělého zaškolení a uvedení do perfektně vybavené laboratoře, kde jsem se naučila pracovat s moderními přístroji. Právě díky lidem, možnosti se neustále rozvíjet a získávat zkušenosti, mě práce v Synthonu baví a jsem ráda, že tu mohu pracovat“.

Tereza

Analytical Operations Coordinator

Hanka je absolventkou Fakulty chemické VUT v Brně, kde vystudovala obor Chemie pro medicínské aplikace. Po dokončení studia nastoupila do Synthonu a posílila náš tým na oddělení Drug Master File, kde působí na pozici DMF Coordinátora. Jako DMF Coordinátor připravuje registrační dokumentaci pro naše produkty. Na starosti má hned několik projektů API, které se nacházejí v různých fázích od vývoje, až po samotnou výrobu. „Nikdy mě nelákala představa být doktorkou, ale vždy jsem chtěla mít práci, ve které mohu pomáhat lidem a přispět ke zlepšování života. A tak jsem velice vděčná, že mi Synthon umožnil dělat přesně takovou práci, která svým způsobem pomáhá milionům lidí po celém světě.“

Hanka

Drug Master File coordinátor