Den chemie

Thermo Fisher Scientific

Umožňujeme našim zákazníkům dělat svět zdravější, čistší a bezpečnější.

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem ve službách pro vědu s obratem 40 miliard USD a více než 100 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Brněnské technologické centrum se v rámci skupiny analytických přístrojů, divize Materials & Structural Analysis a Chromatography & Mass Spectrometry, soustředí na vývoj a výrobu špičkových vědeckých přístrojů, které umožňují technický pokrok i objevy oceňované Nobelovou cenou. Jedná se zejména o elektronové mikroskopy, mikroCT a také také spektrometry - rentgenové fluorescenční (XRF), rentgenové difrakční (XRD), optické emisní (OES) a hmotnostní spektrometry.