Pracovní nabídky

Hledat práci již během studia?

Aktivita na trhu práce a hledání zaměstnání v okamžiku, kdy ještě studujete, budou zaměstnavatelům určitě sympatické, protože svědčí o systémovém přístupu k problému, zodpovědnosti absolventa a motivaci a zájmu pracovat. Další výhodou hledání zaměstnání před koncem studia je fakt, že po ukončení vysoké školy vstupuje na trh mnoho dalších absolventů, kteří jsou vašimi konkurenty. Na konkurenci je určitě dobré se připravit. Získat předstih před ostatními může být vaší rozhodující výhodou.
DEN CHEMIE: propojujeme studium s praxí

9. 2. 2023

Den chemie je určen všem zájemcům o studium, studentům a absolventům, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech uplatnění v oblastech chemických disciplín. Je to výborná příležitost k získání kontaktů, konkrétních nabídek stáží, trainee programů, brigád i pracovních míst.

Zjisti více