Detail předmětu

Master Summer Laboratory Project – Scrubber Absorption

FCH-M_SLP-SAAk. rok: 2023/2024

Experimentální práce na plně vybaveném poloprovozním absorpčím kapalinovém scrubberu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Chemické inženýrství I a II

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.
Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Učební cíle

Účast zahraničních studentů na výzkumu separací plynných polutantů ze vzdušin.
Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat v poloprovozní velikosti zařízení;

Základní literatura

- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Osnova

Práce navážou na aktuálně probíhající výzkum separace širokého spektra vzdušných polutanů v laboratoři Chemického inženýrství na Fakultě chemické VUT v Brně.