Detail předmětu

Modern Instrumental Methods for Material Analysis

FCH-DA_MIMAk. rok: 2023/2024

The detailed principles of the methods, the requirements for samples and their preprocessing, the typical outputs of measured data, the methods of data treatment and evaluation, the intepretation of the results, the analytical limits of the methods, the typical applications of the methods and the alternative methods.

X-ray diffraction analysis
X-ray fluorescence spectrometry
X-ray photo-electron spectrometry
NMR spectrometry
Raman spectrometry/microscopy
IR spectrometry
Scanning and transmission electron microscopy
Microscopy of atomic forces
Thermal analysis - TGA-DTA(DSC)-EGA-TMA
Optical emission spectrometry in inductive coupled plasma
Ion chromatography

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů a analytické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnoceny budou znalosti principů všech uvedených metod, zpracování a interpretace výsledků, analytických limitů a typických aplikací metod
Znalosti budou ověřeny formou ústní zkoušky.
Praktické dovednosti na vybraných přístrojích budou ověřeny zpracováním projektu ze studentem naměřených a vyhodnocených dat.
Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání hlubších znalostí a dovedností v oblasti vybraných pokročilých instrumentálních metod chemické, fázové, strukturní a termické analýzy. Student se seznámí s principy, postupy měření a vyhodnocování experimentálních dat. Po konzultaci se školitelem, u vybraných technik také student absolvuje praktickou výuku přímo na přístroji prostřednictvím operátora.
Znalosti principů metod, zpracování a interpretace výsledků, analytických limitů a typických aplikací metod:

Rentgenová difraktometrie
Rentgenová fluorescenční spektrometrie
Rentgenová fotoelektronová spektrometrie
NMR spektrometrie
Raman spektrometrie/mikroskopie
IR spektrometrie
Rastrovací a transmisní elektronová mikroskopie
Mikroskopie atomových sil
Termická analýza - TGA-DTA(DSC)-EGA-TMA
Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu
Iontová chromatografie

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný