Jaksestát bakalářem

 • E-přihláška: do 31. 3. 2024

  První a nejdůležitější krok: nepromeškejte přihlašování do přijímacího řízení! Přihlášku si můžete v 1. kole podat od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024.

  e-přihláška

 • Dokumenty: do 5. 4. 2024

  Na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT doručte tyto dokumenty:
  a) protokol elektronické přihlášky;
  b) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na Fakultě chemické VUT.
  Oba dokumenty se vám vygenerují po podání e-přihlášky a najdete je v detailu e-přihlášky na záložce Tisk a formuláře.

  VZOROVÉ POTVRZENÍ LÉKAŘE

 • Vysvědčení: do 7. 6. 2024

  Přijetí ke studiu je možné až po dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dokument doručte prosím na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT.
  Zahraniční uchazeči dokládají nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně mohou požádat o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na fakultě (bližší informace v e-přihlášce).

  STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 • Přijímací řízení

  Nekonáte přijímací zkoušku, ale budete přijati dle několika kritérií. Uchazeče přijímáme podle studijního průměru až do naplnění kapacity daného studijního programu. Můžete také doložit výsledek Scio testů, nebo absolvovat přípravný kurz, který vám zaručí přijetí. Prostudujte si pečlivě v pravidlech přijímacího řízení, které dokumenty je třeba doložit a udělejte to včas!
  Zahraniční uchazeči (netýká se uchazečů ze Slovenska) prokazují znalost českého jazyka absolvováním jazykového testu, který se bude konat 6. 6. 2024 v prostorách fakulty. 

  PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  vzorový test z češtiny

 • Přijetí

  A jsme u konce cesty! Nebo teprve na začátku? Výsledek přijímacího řízení uvidíte ve své e-přihlášce. Rozhodnutí děkana obdržíte nejpozději do 30 dnů od ověření splnění všech podmínek přijímacího řízení. Přijde vám do vlastních rukou nebo  elektronicky prostřednictvím IS VUT, pokud jste s tímto způsobem doručení souhlasili při podání elektronické přihlášky.

 • Hurá do prváku!

  Po přijetí na vysokou školu na vás čeká spousta nových věcí, radostí i povinností. Proto si důkladně prostudujte příručku pro prváky, ať víte, co a jak. Těšíme se na vás!

  PŘÍRUČKA PRO PRVÁKY