Jaksestát bakalářem

 • E-přihláška: do 31. 3. 2023

  První a nejdůležitější krok: nepromeškejte přihlašování do přijímacího řízení! Přihlášku si můžete v 1. kole podat od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023.

  e-přihláška

 • Dokumenty: do 7. 4. 2023

  Na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT v Brně doručte dokumenty, které jsou součástí elektronické přihlášky:
  a) protokol elektronické přihlášky;
  b) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na Fakultě chemické VUT v Brně

  studijní oddělení

 • Vysvědčení: do 9. 6. 2023

  Přijetí ke studiu je možné až po dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dokument doručte prosím na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT v Brně.

  STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 • Přijímací řízení

  Nekonáte přijímací zkoušku, ale budete přijati dle stanovených kritérií. Ohled bereme např. i na Scio testy. Prostudujte si pečlivě v pravidlech přijímacího řízení, které dokumenty je třeba doložit a udělejte to včas!

  pravidla přijímacího řízení

 • Přijetí

  A jsme u konce cesty! Nebo teprve na začátku? Výsledek přijímacího řízení uvidíte ve své e-přihlášce. Rozhodnutí děkana obdržíte nejpozději do 30 dnů od ověření splnění všech podmínek přijímacího řízení. Přijde vám do vlastních rukou nebo  elektronicky prostřednictvím IS VUT, pokud jste s tímto způsobem doručení souhlasili při podání elektronické přihlášky.

 • Hurá do prváku!

  Po přijetí na vysokou školu na vás čeká spousta nových věcí, radostí i povinností. Proto si důkladně prostudujte příručku pro prváky, ať víte, co a jak. Těšíme se na vás!

  PŘÍRUČKA PRO PRVÁKY