Jaksestát inženýrem

 • E-přihláška: do 31. 3. 2024

  První a nejdůležitější krok: nepromeškejte přihlašování do přijímacího řízení! Přihlášku si můžete podat od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024. 

  Double degree studijní program Environmental Sciences and Engineering: 1. prosince 2023 až 29. února 2024. Více informací zde.

  e-přihláška

 • Dokumenty: do 12. 4. 2024

  Na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT v Brně doručte dokumenty, které jsou součástí elektronické přihlášky:
  a) protokol elektronické přihlášky;
  b) uchazeči, kteří se nehlásí z bakalářského studia na FCH VUT navíc doloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na Fakultě chemické VUT v Brně

  studijní oddělení

 • Prominutí přijímaček

  Hlásíte se do studijního programu, který přímo navazuje na vaše současné bakalářské studium na FCH VUT? S přijímací zkouškou si nelamte hlavu, bude vám automaticky prominuta.

 • Prominutí: do 12. 4. 2024

  Studujete na FCH VUT a hlásíte se do navazujícího magisterského programu, který přímo nenavazuje na vaše současné studium? Nebo se hlásíte z jiné školy a myslíte si, že náplň vašeho současného studia obsahově odpovídá bakalářskému studijnímu programu na FCH VUT, na který studijním program, do kterého se hlásíte, navazuje? Pak si můžete do 12. 4. 2024 podat žádost o prominutí přijímací zkoušky! Formulář je součástí vaší e-přihlášky.

  Směrnice přijímaček

 • Přijímací zkouška: 6. 6. 2024

  Pokud vám nebyla přijímací zkouška prominuta, budou vaše znalosti odpovídající vzdělání v 1. stupni VŠ studia chemického zaměření ověřeny přijímací zkouškou. Písemná přijímací zkouška se bude konat 6. 6. 2024 v prostorách fakulty.

  Zahraniční uchazeči (netýká se uchazečů ze Slovenska) prokazují znalost českého jazyka absolvováním jazykového testu, který se bude konat také ve čtvrtek 6. 6. 2024 v prostorách fakulty.

  Vzor přijímaček

  vzorový test z češtiny

 • Doložení ukončeného vzdělání

  Uchazeč, který své předchozí VŠ studium absolvoval na jiné škole, musí pro přijetí ke studiu doložit úspěšné ukončení tohoto studia. Ověřenou kopii diplomu nebo originál potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky doručte na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT v Brně co nejdříve po vykonání závěrečné zkoušky, nejpozději však do 31. 8. 2024.

 • Přijetí

  A jsme u konce cesty! Nebo teprve na začátku? Výsledek přijímacího řízení uvidíte ve své e-přihlášce. Přijde vám do vlastních rukou, nebo v případě přijetí ke studiu elektronicky prostřednictvím IS VUT, pokud jste s tímto způsobem doručení souhlasili při podání elektronické přihlášky.