Detail projektu

Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2006-01-09 - 2006-12-31)

Označení

IS 2970

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Brada Jan, Ing. - spoluřešitel
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (09.01.2006 - nezadáno)