Detail projektu

Změny obsahu aktivních látek v lokálních druzích ovoce v průběhu dlouhodobého uchovávání

Období řešení: 01.09.2010 — 31.03.2011

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2010-11-01 - 2011-03-31)

Označení

NF Sophia

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (16.11.2010 - nezadáno)