Detail projektu

Využití odpadních substrátů k biotechnologické produkci metabolitů a obohacené kvasinkové biomasy

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT II (2011-2017)

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Předložený projekt je orientován na cílenou regulaci biosyntézy a nadprodukce mikrobiálních lipofilních metabolitů - karotenoidních pigmentů, sterolů, chinonů, lipidů a mastných kyselin pomocí mikroorganismů schopných utilizovat odpadní substráty ze zemědělských a potravinářských výrob. Projekt představuje součást výzkumu biotechnologické nadprodukce cílených antioxidačních metabolitů, vitaminů a provitaminů včetně produkce přirozeně obohacené biomasy. Pigmentotvorné kvasinky a houby jsou velmi vhodným modelem pro tyto studie. Sledování parametrů a optimalizace fermentačního procesu přinese nejen možnost selekce a přípravy vysoce produkčních kmenů, ale poskytne i informaci o cílené regulaci biochemických procesů ve fermentačních technologiích, což současně představuje základnu pro propojení základního a aplikovaného výzkumu. Fermentační produkce lipidických metabolitů přispěje k rozšíření možností jejich aplikace v přírodní formě v rámci potravinářského, farmaceutického a krmivářského průmyslu.

Popis anglicky
Increasing interest in biologically active natural compounds, such as pigments, has been shown during last years. The project is aimed on regulation of biosynthesis and overproduction of carotenoid pigments and other metabolites by microorganisms capable to utilize waste substrates from agro-food production. The project belongs to a part of the biotechnological oveproduction of aimed antioxidant compounds where pigment-forming yeast and fungi are excellent models for such studies. Describing parameters and optimization of fermentation processes may bring not only possible selection and preparation of highly productive strains but also may provide information about aimed regulation of biochemical processes in fermentation technologies that might create link between basic and applied research. Thus, fermentation preparation of such metabolites will contribute to their applications for food, medical,pharmaceutical and veterinary field.

Klíčová slova
odpadní substráty, kvasinky, biomasa, karotenoidy, steroly

Klíčová slova anglicky
waste substrates, yeasts, biomass, carotenoids, sterols

Označení

7AMB14SK020

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.01.2014 - nezadáno)