Detail projektu

Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty

Období řešení: 01.09.2014 — 15.06.2015

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2014-09-01 - 2015-06-15)

O projektu

Bioplasty na bázi PHA jsou produkovány více rody bakterií, které jsou schopny utilizovat celou řadu uhlíkatých substrátů včetně různých lignocelulózových odpadních substrátů, olejů, ropných uhlovodíků a dalších látek. Výrobní náklady na produkci PHA lze významně snížit právě snížením ceny vstupních surovin a pokud jsou využívány rezistetntí odpady, výrazně se zvyšuje i ekologický přínos takové produkce.

Popis anglicky
Bioplastics based on PHA are produced more genera of bacteria that are capable of utilizovat a full range of carbon substrates, including various lignocelulózových waste substrates, oils, petroleum hydrocarbons and other substances. The production of PHA production costs can be reduced significantly by reducing the input of raw materials prices right and if they are used by the rezistetntí facility, significantly increasing the environmental benefits of such production.

Klíčová slova
PHA, nafta, bakterie, ropné uhlovodíky

Klíčová slova anglicky
PHA, oil, bacteria, petroleum hydrocarbons

Označení

HS16559227

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.09.2014 - 15.06.2015)
DEKONTA, a.s.
- objednatel (13.07.2016 - nezadáno)

Výsledky

MÁROVÁ, I.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S. Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty. Brno: 2015. s. 1-27.
Detail