Detail projektu

Test elektrodového systému fotonických součástek pro aplikaci do průmyslového skla

Období řešení: 02.01.2016 — 31.12.2016

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující

O projektu

Inovační Voucher řeší inovativní a progresívní možnosti zefektivnění průmyslového kaleného a ohýbaného skla. Samotný návrh řešené problematiky byl iniciován fy. HB Glass s.r.o. a veškeré experimentální úkony byly realizované v Laboratořích organické elektroniky a fotoniky, která působí v rámci Centra materiálového výzkumu (CMV) na Fakultě chemické VUT v Brně. Řešená problematika může přispět k zvýšení užitných vlastností ohýbaných kalených skel prostřednictvím integrace dalších prvků (mechanických, optických, elektrických, fotonických) do systému.

Popis anglicky
Voucher resolves an innovative and progressive options for streamlining the industry hardened and bent glass. The proposal addressed the issue was initiated by the company. HB Glass Ltd. and all experimental tasks have been realized in the laboratories of organic electronics and photonics, which will operate under the center of the material research (CMV) at the Faculty of chemical VUT v Brně. Addressed the issue may contribute to the increase of utility properties of bent hardened glass through the integration of other elements (mechanical, electrical, optical, Photonic) to the system.

Klíčová slova
fotonika, elektrodový systém, funkční panel

Klíčová slova anglicky
Photonics, the electrode system, functional panel

Označení

HS16659209

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (02.01.2016 - 31.12.2016)
CMV - laboratoř organické elektroniky a fotoniky
- příjemce (02.01.2016 - 30.12.2016)
HB Glass s.r.o.
- objednatel (27.03.2017 - nezadáno)

Výsledky

KRAJČOVIČ, J.; HEINRICHOVÁ, P. Test elektrodového systému fotonických součástek pro aplikaci do průmyslového skla. 2016. s. 3-24.
Detail