Detail projektu

Výzkum využití pyrolýzního oleje

Období řešení: 01.01.2017 — 30.11.2017

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující

Označení

SR16759209

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (08.02.2018 - nezadáno)
CMV - laboratoř biotechnologií
- spolupříjemce (01.01.2017 - 30.11.2017)
EVECO Brno, s.r.o.
- objednatel (08.02.2018 - nezadáno)