Detail projektu

Potlačení negativního vlivu zinku v Portlandském cementu pomocí akcelerátorů hydratace

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

Beton je stále nejběžněji používaným stavebním materiálem. Hlavní složkou betonu je portlandský cement, který se vyrábí mletím portlandského slínku se sádrovcem. K cementu jsou z ekologických i ekonomických důvodu přidávány sekundární materiály jako např. struska. Z důvodu stále častějšího používání druhotných produktů obsahujících zinek se neustále zvyšuje obsah zinku ve slínku i v sekundárních surovinách. V portlandském slínku se obsah zinku zvyšuje především díky používání odpadů a pneumatik, které se používají jako palivo v rotačních pecích. V druhotných surovinách může být přítomen již v surovinách, ze kterých se prostřednictvím výrobního procesu dostává do druhotných surovin a následně do betonu. Největším problémem s cementem obsahujícím zinek je retardace hydratace a zhoršení mechanických vlastností. Hlavním cílem navrhovaného projektu je lépe popsat mechanismus působení zinku v cementu a najít vhodné cesty jak zabránit jeho negativním vlivům pomocí použití akcelerátorů hydratace na různé bázi.

Popis anglicky
Concrete is still the most commonly used building material. The main component of concrete is Portland cement that is produced by grinding of clinker with gypsum. Thank to benefits from economic and ecological point of view the secondary raw materials like slag are also used. Due to increasing use of secondary products containing zinc, the amount of zinc in the clinker and secondary raw materials is increasing in recent years. Portland clinker can gain zinc from solid waste or tires which are widely used as a fuel for a burning in rotary kiln. In the case of secondary raw materials, zinc may be present in the primary material, where the manufacturing process leads to its removal and concentrating to "waste" which is used in the cement industry. The biggest problem with cement dopped with zinc is the retardation of hydration and decreasing of mechanical properties. The main aim of this project is better understanding to mechanism of action and design of different ways for prevention before potential negative effects of its action by hydration accelerators based on different bases.

Klíčová slova
Zinek;Portlandský cement;Hydratace;Mechanické vlastnosti;Akcelerátor hydratace

Klíčová slova anglicky
Zinc;Portland cement;Hydration;Mechanical properties;Accelerating concrete admixtures

Označení

19-16646S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šiler Pavel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2022)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
Fakulta chemická
- příjemce (04.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2019-03-01 - 2021-12-31)

Výsledky

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Improving the dispersion of silica fume in cement pastes and mortars. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOTRLA, J. The effect of burnt lime addition on hydration of Ultra-high performance cementitious composites. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc, water to binder ratio and silica fume on the hydration and mechanical properties of Portland cement mixtures. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England and Wales: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, vol. 12, no. 18, p. 1-19. ISSN: 1996-1944.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš