Detail projektu

Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů

Období řešení: 01.03.2023 — 31.12.2024

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující

O projektu

Při zpracování a recyklaci odpadních plastů vzniká množství odpadního kalu, který obsahuje části plastů a různého znečištění. V současnosti jsou tyto kaly specifikovány jako nebezpečný odpad, likvidace představuje pro provozovatele recyklačních linek náklad. Tento kal by byl v rámci projektu odvodněn na lince odvodnění kalu, která by se musela optimalizovat z hlediska úpravy odvodnění a z důvodu vysokého obsahu různých papírových nálepek, lepidel a dalších nečistot, které nelze odvodňovat na běžně dostupných zařízeních. Další nutnou optimalizací je chemické hospodářství pro odvodnění kalu tak, aby to neovlivnilo recyklovaný materiál a jeho následnou přeměnu v surovinu možnou pro výrobu komponent z recyklovaného plastu. Odvodnění kalu a jeho následné testování by bylo realizováno a testováno ve firmě Mateo packing, která se zabývá recyklací LDPE fólií. Použitím vhodných technologií úpravy kalu lze separovat polymerní částice a zpracovat je do formy využitelné pro recykalci. Z odpadní suroviny by se takto získal materiál pro výrobu dalších výrobků.

Klíčová slova
Kal, recyklace plastů, ČOV, úprava vody, separace plastů

Označení

TN02000051/109

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.03.2023 - 31.12.2024)
Centrum materiálového výzkumu
- odpovědné pracoviště (15.02.2023 - 15.02.2023)
CMV laboratoř bioplastů
- příjemce (01.03.2023 - 31.12.2024)