Detail projektu

NCK FEIM - DP 008 Human Machine Interface

Období řešení: 01.04.2023 — 31.12.2028

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující

O projektu

Dílčí projekt NCK projektu Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 (FEIM) se zaměřuje na vývoj rozhraní mezi člověkem a strojem, tzv. human-machine interface na bázi kapacitních dotykových senzorů. V rámci DP budou navrženy tiskové a aditivní technologie výroby těchto senzorových systémů. Nové technologie umožní využití levnějších materiálů zanechávajících nižší uhlíkovou stopu, snížení energetických nákladů na výrobu a především zvýší flexibilitu výroby tak, aby takto vyrobené kapacitní dotykové senzory bylo možno uzpůsobit právě danému konečnému výrobku. Záměr odpovídá současným směrům v oblasti tištěné elektroniky a přispěje k zavedení těchto postupů do průmyslového využití v ČR.

Klíčová slova
tištěná elektornika, aditivní technologie výroby, organické polovodiče

Označení

TN02000067/008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.06.2023 - nezadáno)