Detail projektu

Biopolymery pro agrochemické aplikace (BioAgro)

Období řešení: 01.06.2023 — 31.05.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující

O projektu

S exponenciálním růstem celosvětové populace je zemědělský sektor nucen používat stále větší množství hnojiv ke zvýšení nabídky potravin. Močovina jako relativně dostupný používaný zdroj dusíku je při aplikaci na plodiny citlivá na ztráty způsobené rozkladem, rychlým rozpuštěním a splavením nebo vsakem, což navíc přispívá ke znečištění životního prostředí, pokud jde o nebezpečné plynné emise a eutrofizaci vod. Využití neupravené močoviny také snižuje účinnost využívání dusíku rostlinami (NUE), což omezuje výnosy plodin. Přístup, který kompenzuje toto znečištění a zároveň zvyšuje NUE, je použití močoviny s řízeným uvolňováním (CRU), pro kterou bylo popsáno několik metod a materiálů. Fyzikální zavedení močovinových granulí do vhodného potahového materiálu je jednou z takových technik, která produkuje potaženou močovinu s řízeným uvolňováním (CRCU). Vývoj CRCU je zelená technologie, která nejen snižuje ztráty dusíku způsobené těkáním a vyluhováním, ale také mění kinetiku uvolňování dusíku, což zase poskytuje živiny rostlinám tempem, které je více kompatibilní s jejich metabolickými potřebami. Tento projekt se bude zabývat výzkumem fyzikálního potahování močovinových granulí přírodními biopolymerními biodegradabilními materiály na bázi polyhydroxyalkanoátů (PHA), které jsou v souladu s legislativou EU akceptovatelné pro aplikaci do půdy a nahradí tak polymerní povlaky, které nejsou biodegradabilní v půdě a které tak znečišťují životní prostředí mikroplasty.

Klíčová slova
CRCU, PHB, slow release hnojiva

Označení

TN02000051/12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Figalla Silvestr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jašek Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Kontárová Soňa, Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Krobot Štěpán, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.06.2023 - 31.05.2026)