Detail produktu

Zásuvný modul precizního vertikálního posuvu kyvety do spektrofotometru

ŽITŇAN, M. SEDLÁČEK, P. SMILEK, J. ŠTEFKA, K.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zásuvný modul precizního vertikálního posuvu kyvety do spektrofotometru umožňující studium transportu nízkomolekulárních látek nacházejících se ve viskózním prostředí pomocí spektrofotometrického měření.

Klíčová slova

reaktivita hydrogelů, difuze nízkomolekulárních látek, spektrofotometrické stanovení

Datum vzniku

30. 6. 2015

Umístění

laboratoř 3002 Fakuta Chemická VUT v Brně Purkyňova 464/118 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek