Detail publikace

Reaktivita metamastku v prostředí hydroxidu sodného

BEDNÁREK, J. PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. HAVLICA, J. NOVOTNÝ, R. MÁSILKO, J. ŠILER, P.

Originální název

Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium

Český název

Reaktivita metamastku v prostředí hydroxidu sodného

Anglický název

Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with subsequent thermal treatment at 700°C; 750°C and 800°C. Reactivity of mechanochemically and thermally treated talc ore in NaOH solution was studied using isothermal calorimetry. An influence of material crystallinity and amount of water coordinated in material structure after milling on its reactivity in alkali medium was studied.

Český abstrakt

Práce se zabývá reaktivitou rentgeno-amorfní delaminované a dehydroxylované mastkové fáze (metamastku) v alkalickém prostředí. Mastková surovina Luzenac H70 byla mechanochemicky aktivována v promíchávaném mlýně (attritoru) po dobu 30, 60 a 90 min a následně byla tepelně upravena při 700 °C, 750 °C a 800 °C. Reaktivita takto připravených vzorků byla v roztoku NaOH byla studována pomocí izotermická kalorimetrie. V rámci práce byl sledován vliv krystalinity připravených vzorků a množství vody ve vzorcích navázané na jejich reaktivitu v alkalickém prostředí.

Anglický abstrakt

This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with subsequent thermal treatment at 700°C; 750°C and 800°C. Reactivity of mechanochemically and thermally treated talc ore in NaOH solution was studied using isothermal calorimetry. An influence of material crystallinity and amount of water coordinated in material structure after milling on its reactivity in alkali medium was studied.

Klíčová slova

metamastek, hydroxid sodný, izotermická kalorimetrie, mechanochemická aktivace

Vydáno

12.07.2018

Nakladatel

IOP Publishing

Místo

Češkovice

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@inproceedings{BUT148918,
 author="Jan {Bednárek} and Petr {Ptáček} and František {Šoukal} and Jaromír {Havlica} and Radoslav {Novotný} and Jiří {Másilko} and Pavel {Šiler}",
 title="Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium",
 annote="This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with subsequent thermal treatment at 700°C; 750°C and 800°C. Reactivity of mechanochemically and thermally treated talc ore in NaOH solution was studied using isothermal calorimetry. An influence of material crystallinity and amount of water coordinated in material structure after milling on its reactivity in alkali medium was studied.",
 address="IOP Publishing",
 booktitle="International Conference Building Materials , Products and Technologies",
 chapter="148918",
 doi="10.1088/1757-899X/379/1/012003",
 howpublished="online",
 institution="IOP Publishing",
 year="2018",
 month="july",
 pages="1--6",
 publisher="IOP Publishing",
 type="conference paper"
}

Odpovědnost: Ing. Jan Brada