Detail publikace

Zvýšení jasu elektroluminiscenčního panelu snížením tloušťky dielektrické vrstvy

HRABAL, M. DZIK, P. OMASTA, L. VALA, M. KALINA, M. FLORIÁN, P. WEITER, M.

Originální název

Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer

Český název

Zvýšení jasu elektroluminiscenčního panelu snížením tloušťky dielektrické vrstvy

Anglický název

Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Alternating-current powder-based electroluminescence is currently the only technique for quick and easy preparation of large area, low cost electroluminescent panels by the means of material printing. Manufacturing of the panels is currently done exclusively by a screen printing which is associated with deposition of much thicker layers than typical for other methods of material printing.The goal of this work is to define and optimize a composition of a novel ink jet printing formulation of dielectric film and verification of parameters of the final layers for use in this type of technology. The major benefits of ink jet printed dielectric layer are the possible preparation of a panel emitting light from both sides with reduced driving voltage needed for its operation.

Český abstrakt

EPrášková Elektroluminiscence buzená střídavým proudem je v současné době jedinou technikou pro rychlou a snadnou přípravu velkoplošných, levných elektroluminiscenčních panelů metodou materiálového tisku. Výroba panelů se v současné době provádí výhradně sítotiskem, který je spojen s přípravou mnohem mocnějších vrstev, než je typické pro jiné metody tisku materiálu. Cílem této práce je definovat a optimalizovat složení nové tiskové inkoustové formulace pro tisk tenké dielektrické vrstvy a ověření jasu takto připraveného panelu. Hlavní výhodou panelu připraveného pomocí inkoustového tisku je jeho schopnost emitovat světlo oběma směry se sníženým budícím napětím potřebným pro jeho provoz.

Anglický abstrakt

Alternating-current powder-based electroluminescence is currently the only technique for quick and easy preparation of large area, low cost electroluminescent panels by the means of material printing. Manufacturing of the panels is currently done exclusively by a screen printing which is associated with deposition of much thicker layers than typical for other methods of material printing.The goal of this work is to define and optimize a composition of a novel ink jet printing formulation of dielectric film and verification of parameters of the final layers for use in this type of technology. The major benefits of ink jet printed dielectric layer are the possible preparation of a panel emitting light from both sides with reduced driving voltage needed for its operation.

Klíčová slova

Prášková Elektroluminiscence buzená střídavým proudem (ACPEL), Inkoustový tisk, Dielektrikum, Titaničitan barnatý

Vydáno

27.05.2019

Nakladatel

Scientific.net

Místo

Zurich, Switzerland

Strany od

20

Strany do

24

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT155775,
 author="Michal {Hrabal} and Petr {Dzik} and Lukáš {Omasta} and Martin {Vala} and Michal {Kalina} and Pavel {Florián} and Martin {Weiter}",
 title="Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer",
 annote="Alternating-current powder-based electroluminescence is currently the only technique for quick and easy preparation of large area, low cost electroluminescent panels by the means of material printing. Manufacturing of the panels is currently done exclusively by a screen printing which is associated with deposition of much thicker layers than typical for other methods of material printing.The goal of this work is to define and optimize a composition of a novel ink jet printing formulation of dielectric film and verification of parameters of the final layers for use in this type of technology. The major benefits of ink jet printed dielectric layer are the possible preparation of a panel emitting light from both sides with reduced driving voltage needed for its operation.",
 address="Scientific.net",
 booktitle="Material Science Forum",
 chapter="155775",
 doi="10.4028/www.scientific.net/MSF.955.20",
 howpublished="online",
 institution="Scientific.net",
 number="955",
 year="2019",
 month="may",
 pages="20--24",
 publisher="Scientific.net",
 type="journal article"
}

Odpovědnost: Ing. Jan Brada