Detail publikace

Optické vlastnosti oxidovaných plazmatem polymerizovaných organosilikonů a jejich korelace s mechanickými a chemickými parametry

ČECHALOVÁ, B. BRÁNECKÝ, M. KLAPETEK, P. ČECH, V.

Originální název

Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters

Český název

Optické vlastnosti oxidovaných plazmatem polymerizovaných organosilikonů a jejich korelace s mechanickými a chemickými parametry

Anglický název

Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1–10 W) and various oxygen fractions (0–0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the deposited films were investigated by spectroscopic ellipsometry (230–830 nm) using an optical model and Tauc-Lorentz parametrization. Analyses of chemical and mechanical properties of films allowed for the interpretation of changes in optical properties with deposition conditions. The refractive index was revealed to increase with enhanced effective power due to the increased crosslinking of the plasma polymer network but decreased when increasing the oxygen fraction due to the decrease of polymer crosslinking as the number of carbon bonds in the plasma polymer network was eliminated. A very strong positive correlation was found between the Young’s modulus and the refractive index for oxidized plasma polymer films. The optical properties of films correlated with their chemical properties for the specific deposition conditions used in this study. The band gap (1.9–2.9 eV) was assumed to be widened due to the increased concentration of vinyl groups in oxidized plasma polymer films.

Český abstrakt

Čistý tetravinylsilan a jeho směsi s kyslíkem byly použity k depozici oxidovaných plazmových polymerních filmů při různém efektivním výkonu (0,1-10 W) a různých kyslíkových frakcích (0-0,71) za použití RF pulzní plazmy. Optické vlastnosti (index lomu, extinkční koeficient, mezera pásma) nanesených filmů byly zkoumány spektroskopickou elipsometrií (230-830 nm) za použití optického modelu a parametrizace Tauc-Lorentz. Analýzy chemických a mechanických vlastností filmů umožňují interpretaci změn optických vlastností s podmínkami depozice. Bylo zjištěno, že index lomu stoupá se zvýšeným efektivním výkonem v důsledku zvýšeného zesítění plazmové polymerní sítě, ale snížil se při zvýšení kyslíkové frakce vlivem poklesu polymerizačního zesíťování, protože počet uhlíkových vazeb v síti plazmového polymeru byl eliminován. Byla zjištěna velmi silná pozitivní korelace mezi Youngovým modelem a indexem lomu pro oxidované plazmové polymerní filmy. Optické vlastnosti filmů korelovaly s jejich chemickými vlastnostmi pro specifické podmínky depozice použité v této studii. Zdálo se, že pásová mezera (1,9-2,9 eV) je rozšířena kvůli zvýšené koncentraci vinylových skupin v oxidovaných plazmových polymerních filmech.

Anglický abstrakt

Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1–10 W) and various oxygen fractions (0–0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the deposited films were investigated by spectroscopic ellipsometry (230–830 nm) using an optical model and Tauc-Lorentz parametrization. Analyses of chemical and mechanical properties of films allowed for the interpretation of changes in optical properties with deposition conditions. The refractive index was revealed to increase with enhanced effective power due to the increased crosslinking of the plasma polymer network but decreased when increasing the oxygen fraction due to the decrease of polymer crosslinking as the number of carbon bonds in the plasma polymer network was eliminated. A very strong positive correlation was found between the Young’s modulus and the refractive index for oxidized plasma polymer films. The optical properties of films correlated with their chemical properties for the specific deposition conditions used in this study. The band gap (1.9–2.9 eV) was assumed to be widened due to the increased concentration of vinyl groups in oxidized plasma polymer films.

Klíčová slova

plasmová polymerace; tenké filmy; spektroskopická elipsometrie; optické vlastnosti; chemické vlastnosti

Vydáno

12.02.2019

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex


@article{BUT155841,
 author="Božena {Čechalová} and Martin {Bránecký} and Petr {Klapetek} and Vladimír {Čech}",
 title="Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters",
 annote="Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer
films at various effective power (0.1–10 W) and various oxygen fractions (0–0.71) using RF pulsed
plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the deposited
films were investigated by spectroscopic ellipsometry (230–830 nm) using an optical model and
Tauc-Lorentz parametrization. Analyses of chemical and mechanical properties of films allowed for
the interpretation of changes in optical properties with deposition conditions. The refractive index
was revealed to increase with enhanced effective power due to the increased crosslinking of the
plasma polymer network but decreased when increasing the oxygen fraction due to the decrease of
polymer crosslinking as the number of carbon bonds in the plasma polymer network was eliminated.
A very strong positive correlation was found between the Young’s modulus and the refractive index
for oxidized plasma polymer films. The optical properties of films correlated with their chemical
properties for the specific deposition conditions used in this study. The band gap (1.9–2.9 eV) was
assumed to be widened due to the increased concentration of vinyl groups in oxidized plasma
polymer films.",
 chapter="155841",
 doi="10.3390/ma12030539",
 howpublished="online",
 number="3",
 volume="12",
 year="2019",
 month="february",
 pages="1--12",
 type="journal article"
}

Odpovědnost: Ing. Jan Brada