Detail patentu

Technologická linka pro separaci fotovoltaických panelů

WASSERBAUER, J. BŘEZINA, M. BUCHTÍK, M. HASOŇOVÁ, M. DOSKOČIL, L. ONDRAČKA, T. KOIŠ, J. KULOVANÁ, E. NOVÁČEK, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Předmětem řešení je technologie separace fotovoltaických panelů, za účelem materiálového využití separovaných složek. Výhodou předkládaného řešení tak je, že umožňuje na jednom místě a v určité míře i automatizovaně rozebrat fotovoltaické panely na jednotlivé součásti a materiály a tyto materiály oddělit a umožnit tak jejich další zpracování, např. tedy recyklaci hliníkových rámů či skla. Slisované wafery lze zejména využít jako tablety pro legování při výrobě hliníkových slitin.

Klíčová slova

fotovoltaický panel; wafer; recyklace; sekundární surovina

Číslo patentu

37196

Datum přihlášky

4. 7. 2023

Datum zápisu

19. 7. 2023

Datum skončení platnosti

4. 7. 2027

Vlastník

VIA ALTA a.s., Okříšky Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www