Detail publikace

Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu

BARBOŘÍKOVÁ, H. MIKUŠKA, P. HEGROVÁ, J. KRAJČOVIČ, J.

Originální název

Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu

Anglický název

Dithiothreitol as an indicator of the oxidative potential of metals in atmospheric aerosol

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Aerosolové částice suspendované ve vzduchu obsahují mimo jiné sloučeniny i toxické kovy, které mohou do lidského organismu vstupovat prostřednictvím inhalace a způsobit vážné zdravotní potíže. Epidemiologické studie prokázaly, že aerosolové čátice způsobují zvýšenou úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu plic, astma a chronické obstrukční plicní onemocnění

Anglický abstrakt

Aerosol particles suspended in the air contain amongs other compound toxic metals which can enter human body through inhalation and cause serious health problems. Epidemiological studies have proved that aerosol particle cause increase mortality, cardiovascular diseases, lung cancer, asthma and chronic obstructive pulmonary disease

Klíčová slova

Aerosol, oxidační potenciál, kovy, dithiothreitol

Klíčová slova v angličtině

Aerosol, oxidative potential, metals, dithiothreitol

Autoři

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J.

Vydáno

16. 4. 2019

ISBN

978-80-210-9242-6

Kniha

Ovzduší 2019

Číslo edice

1

BibTex

@misc{BUT156680,
  author="Hana {Cigánková} and Jozef {Krajčovič} and Pavel {Mikuška} and Jitka {Hegrová}",
  title="Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu",
  booktitle="Ovzduší 2019",
  year="2019",
  edition="1",
  pages="204",
  isbn="978-80-210-9242-6",
  note="abstract"
}