Detail publikace

Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus

KOUŘILOVÁ, X. PERNICOVÁ, I. OBRUČA, S.

Originální název

Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus

Anglický název

Screening of biotechnological potential of selected members of the genus Geobacillus

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Termofilní mikroorganismy dokáží přežívat a prospívat i za teplot, které jsou pro většinu mikroorganismů inhibiční či dokonce letální. Již dlouhou dobu jsou termofilové považovány za unikátní zdroj termostabilních látek, především enzymů. Nicméně v posledních několika málo letech se začíná o termofilních mikroorganismech uvažovat také jako o produkčních kulturách, protože vyšší kultivační teploty umožňují dosažení vyšší reakční rychlosti, vyšší rozpustnosti většiny chemikálií či snížení nároků na sterilitu procesu. Jedním ze zajímavých zástupců termofilních mikroorganismů jsou kmeny rodu Geobacillus, obecně se jedná o Gram-pozitivní fakultativně aerobní sporulující termofilní bakterie, které byly dlouho součástí rodu Bacillus a jejich taxonomické vyčlenění z tohoto rodu proběhlo relativně nedávno. V naší práci bylo vybráno 13 zástupců tohoto rodu a také taxonomicky blízky příbuzný zástupce rodu Saccharococcus. Bakterie vykazovaly schopnost produkce biosurfaktantů, enzymů, antimikrobiálních látek i organických kyselin. Nicméně schopnost produkce polyhydroxyalkanoátů nebyla prokázána.

Anglický abstrakt

Thermophilic microorganisms can survive and thrive even at temperatures that are inhibitory or even lethal to most microorganisms. Thermophiles have long been considered a unique source of thermostable substances, especially enzymes. However, in the last few years, thermophilic microorganisms have also been considered as production cultures, because higher cultivation temperatures allow for higher reaction rates, higher solubility of most chemicals, or reduced process sterility requirements. One of the interesting representatives of thermophilic microorganisms are strains of the genus Geobacillus, in general they are gram-positive facultative aerobic sporulating thermophilic bacteria that have long been part of the genus Bacillus and their taxonomic exclusion from this genus has been relatively recent. In our work were selected 13 representatives of this genus and also a taxonomically close relative representative of the genus Saccharococcus. Bacteria showed the ability to produce biosurfactants, enzymes, antimicrobials and organic acids. However, the ability to produce polyhydroxyalkanoates has not been demonstrated.

Klíčová slova

termofilní mikroorganismy, biosurfaktanty, organické kyseliny, enzymy, antimikrobiální látky, polyhydroxyalkanoáty

Klíčová slova v angličtině

termophilic microorganisms, biosurfactants, organic acids, enzymes, antimicrobial agents, polyhydroxyalkanoates

Autoři

KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S.

Vydáno

6. 6. 2019

ISBN

978-80-210-9296-9

Kniha

XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019

Číslo edice

1

Strany od

48

Strany do

48

Strany počet

1

BibTex

@misc{BUT158991,
  author="Xenie {Kouřilová} and Iva {Buchtíková} and Stanislav {Obruča}",
  title="Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus",
  booktitle="XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019",
  year="2019",
  edition="1",
  pages="48--48",
  isbn="978-80-210-9296-9",
  note="abstract"
}