Detail publikace

Izolace termofilních bakterií schopných produkce polyhydroxyalkanoátů

PERNICOVÁ, I. KOUŘILOVÁ, X. NOVÁČKOVÁ, I. SEDLÁČEK, P. OBRUČA, S.

Originální název

Izolace termofilních bakterií schopných produkce polyhydroxyalkanoátů

Anglický název

Isolation of thermophilic bacteria capable of producing polyhydroxyalkanoates

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Polyhydroxyalkanoáty jsou mikrobiální polyestery produkované širokou škálou bakterií. Extrémofilní mikroorganismy jsou organismy, které žijí a prosperují za extrémních podmínek. Extrémofily mohou žít při vysokých teplotách, nízkém či vysokém pH, vyšší salinitě nebo také v kombinaci těchto podmínek. Práce se věnuje termofilním bakteriím schopných produkci PHA izolovaných z kompostu a aktivovaného kalu. Byl navržen originální izolační postup právě pro izolaci PHA produkujících bakterií. Izolační postup je založen na protektivním účinku PHA vůči osmotickému šoku.

Anglický abstrakt

Polyhydroxyalkanoates are microbial polyesters produced by a wide variety of bacteria. Extremophilic microorganisms are organisms that live and thrive under extreme conditions. Extremophiles can live at high temperatures, low or high pH, higher salinity or a combination of these conditions. The work deals with thermophilic bacteria capable of producing PHA isolated from compost and activated sludge. An original isolation procedure was designed for the isolation of PHA-producing bacteria. The isolation procedure is based on the protective effect of PHA against osmotic shock.

Klíčová slova

polyhydroxyalkanoaty, extremophily, isolace bakterií

Klíčová slova v angličtině

polyhydroxyalkanoates, extremophiles, isolation of bacteria

Autoři

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.

Vydáno

15. 6. 2020

Nakladatel

Masarykova universita

Místo

Brno

ISBN

978-80-210-9611-0

Kniha

XXIX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2020

Edice

1.

Číslo edice

1.

Strany od

46

Strany do

46

Strany počet

1

BibTex

@misc{BUT164274,
 author="Iva {Buchtíková} and Xenie {Kouřilová} and Ivana {Nováčková} and Petr {Sedláček} and Stanislav {Obruča}",
 title="Izolace termofilních bakterií schopných produkce polyhydroxyalkanoátů",
 booktitle="XXIX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2020",
 year="2020",
 series="1.",
 edition="1.",
 pages="46--46",
 publisher="Masarykova universita",
 address="Brno",
 isbn="978-80-210-9611-0",
 note="abstract"
}