Detail publikace

Optical properties of tetrafluorobenzene and thiophene copolymer solutions

KRAJČOVIČ, J. CIGÁNEK, M.

Originální název

Optical properties of tetrafluorobenzene and thiophene copolymer solutions

Typ

článek v časopise ve Scopus, Jsc

Jazyk

angličtina

Originální abstrakt

Jsou prezentována měření optických vlastností nově syntetizovaných konjugovaných blokových kopolymerů na bázi tetrafluorbenzenu a thiofenu. Analýza fluorescenčních a absorpčních spekter ukazuje dobrou korelaci mezi predikovanou konjugovanou délkou polymerního řetězce, respektive jeho planaritou, a Stokesovým posunem. Poukazujeme také na možnost modifikace absorpčních spekter změnou struktury blokové struktury polymeru.

Klíčová slova

conjugated block copolymers, thiophene, fluorescence and absorption spectra

Autoři

KRAJČOVIČ, J.; CIGÁNEK, M.

Vydáno

21. 10. 2021

Nakladatel

American Institute of Physics

ISSN

0094-243X

Periodikum

AIP conference proceedings

Ročník

2411

Číslo

1

Stát

Spojené státy americké

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT177274,
  author="Jozef {Krajčovič} and Martin {Cigánek}",
  title="Optical properties of tetrafluorobenzene and thiophene copolymer solutions",
  journal="AIP conference proceedings",
  year="2021",
  volume="2411",
  number="1",
  pages="1--5",
  doi="10.1063/5.0067363",
  issn="0094-243X",
  url="https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0067363"
}