Detail publikace

STUDIUM PRODUKCE POLYHYDROXYALKANOÁTŮ POMOCÍ NOVÝCH TERMOFILNÍCH IZOLÁTŮ RODU ANEURINIBACILLUS

PERNICOVÁ, I. KOUŘILOVÁ, X. ŘEHÁKOVÁ, V. SEDLÁČEK, P. OBRUČA, S.

Originální název

STUDIUM PRODUKCE POLYHYDROXYALKANOÁTŮ POMOCÍ NOVÝCH TERMOFILNÍCH IZOLÁTŮ RODU ANEURINIBACILLUS

Anglický název

STUDY OF POLYHYDROXYALKANOATE PRODUCTION BY NEW THERMOPHILIC ISOLATES OF THE GENUS ANEURINIBACILLUS

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Extremofilní organismy jsou slibnými biotechnologickými producenty. Díky jejich extrémním kultivačním podmínkám (vysoká či nízká teplota, alkalické nebo zásadité pH, vysoká salinita) lze biotechnologické procesy provádět v semi-sterilním či dokonce nesterilním módu, což vede ke zlevnění celkové produkce. V rámci studie termofilních producentů PHA bylo pomocí originálního izolačního protokolu vyizolováno několik zástupců patřících k rodu Aneurinibacillus. Tento rod není příliš popsaný, nicméně je velmi zajímavý. Izoláty náležící do tohoto rodu jsou slibnými producenty PHA. Navíc jsou schopny produkce velmi zajímavých kopolymerů tohoto polymeru.

Anglický abstrakt

Extremophilic organisms are promising biotechnological producers. Due to their extreme cultivation conditions (high or low temperature, alkaline or basic pH, high salinity), biotechnological processes can be carried out in a semi-sterile or even non-sterile mode, which leads to cheaper overall production. In a study of thermophilic PHA producers, several representatives belonging to the genus Aneurinibacillus were isolated using an original isolation protocol. This genus is not well described, but is nevertheless very interesting. Isolates belonging to this genus are promising PHA producers. Moreover, they are capable of producing very interesting copolymers of this polymer. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Klíčová slova

extremofily, termofily, polyhydroxyalkanoaty, Aneurinibacillus

Klíčová slova v angličtině

extremophiles, thermophiles, polyhydroxyalkanoates, Aneurinibacillus

Autoři

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.

Vydáno

25. 4. 2022

Strany počet

1

URL

BibTex

@misc{BUT179487,
  author="Iva {Buchtíková} and Xenie {Kouřilová} and Veronika {Řeháková} and Petr {Sedláček} and Stanislav {Obruča}",
  title="STUDIUM PRODUKCE POLYHYDROXYALKANOÁTŮ POMOCÍ NOVÝCH TERMOFILNÍCH IZOLÁTŮ RODU ANEURINIBACILLUS",
  year="2022",
  pages="1",
  url="https://www.icct.cz/cs/program/book-of-abstracts",
  note="abstract"
}