Detail publikace

Rod Aneurinibacillus – unikátní bakterie mezi termofilními producenty polyhydroxyalkanoátů

PERNICOVÁ, I. KOUŘILOVÁ, X. ŘEHÁKOVÁ, V. DYAGILEV, D. MARKOVÁ, L. SEDLÁŘ, K. MUSILOVÁ, J. SEDLÁČEK, P. OBRUČA, S.

Originální název

Rod Aneurinibacillus – unikátní bakterie mezi termofilními producenty polyhydroxyalkanoátů

Anglický název

Genus Aneurinibacillus - a unique bacterium among thermophilic polyhydroxyalkanoate producers

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Novou generací biotechnologického průmyslu jsou extremofilní organismy. Tyto organismy dokážou žít a prosperovat pro nás v nehostinných podmínkách jako jsou vysoká či velmi nízká teplota či velké extrémy pH prostředí, vysoké koncentrace soli nebo těžkých kovů. Využití těchto organismů přináší mnoho výhod do biotechnologického průmyslu. V rámci naší experimentální práce jsme se zaměřili na izolaci nových termofilních producentů PHA a zhodnocení jejich biotechnologického potenciálu. Pomocí originálního izolačního protokolu bylo izolováno několik zástupců rodu Aneurinibacillus. Aneurinibacilli se ukázaly jako zajímaví producenti PHA s velkým potenciálem. Tyto bakterie jsou schopny produkce nejen homopolymeru složených pouze z jednotek 3-hydroxybutyrátu (3HB) ale i kopolymerů, které kromě monomeru 3HB obsahují i 4-hydroxybutyrát nebo další velmi neobvyklé monomery jako jsou 3-hydroxyvalerát, 4-hydroxyvalerát nebo 5-hydroxyvalerát. Také jejich metabolismus syntézy PHA je odlišný od běžných producentů PHA.

Anglický abstrakt

Extremophilic organisms are the new generation of the biotechnology industry. These organisms are able to live and thrive in conditions that are inhospitable to us, such as high or very low temperatures or high pH extremes, high salt concentrations or heavy metals. The use of these organisms brings many advantages to the biotechnology industry. Our experimental work focused on isolating novel thermophilic PHA producers and evaluating their biotechnological potential. Several representatives of the genus Aneurinibacillus were isolated using an original isolation protocol. Aneurinibacilli proved to be interesting PHA producers with great potential. These bacteria are capable of producing not only homopolymers composed only of 3-hydroxybutyrate (3HB) units but also copolymers that contain 4-hydroxybutyrate or other very unusual monomers such as 3-hydroxyvalerate, 4-hydroxyvalerate or 5-hydroxyvalerate in addition to the 3HB monomer. Also, their metabolism of PHA synthesis is different from that of conventional PHA producers.

Klíčová slova

Polyhydroxyalkanoáty, extremofily, unikátní monomery, Aneurinibacillus

Klíčová slova v angličtině

Polyhydroxyalkanoates, extremophiles, unique monomers, Aneurinibacillus

Autoři

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; DYAGILEV, D.; MARKOVÁ, L.; SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.

Vydáno

24. 4. 2023

Nakladatel

AMCA, spol. s.r.o.

Místo

Praha

ISBN

978-80-88214-40-3

Kniha

Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology

Edice

1.

Strany od

19

Strany do

19

Strany počet

1

URL

BibTex

@misc{BUT184263,
 author="Iva {Buchtíková} and Xenie {Kouřilová} and Veronika {Řeháková} and Dmitry {Dyagilev} and Lucie {Marková} and Karel {Sedlář} and Jana {Musilová} and Petr {Sedláček} and Stanislav {Obruča}",
 title="Rod Aneurinibacillus – unikátní bakterie mezi termofilními producenty polyhydroxyalkanoátů",
 booktitle="Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology",
 year="2023",
 series="1.",
 pages="19--19",
 publisher="AMCA, spol. s.r.o.",
 address="Praha",
 isbn="978-80-88214-40-3",
 url="https://www.icct.cz/cs/Amca-ICCT/media/content/2023/dokumenty/ICCT2023-Book_of_abstracts.pdf",
 note="abstract"
}