Detail publikace

Příprava polymerů na bázi diketopyrrolopyrrolů (DPP) pro využití v organické elektronice

Solanský, L. Cigánek, M. Krajčovič, J.

Originální název

Příprava polymerů na bázi diketopyrrolopyrrolů (DPP) pro využití v organické elektronice

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Moderní svět je zatížen řadou výzev a jednou z nich je řešení náhrady křemíku jakožto hlavní komponenty pro výrobu polovodičových součástek jako jsou tranzistory, světlo emitující diody či solární články. Křemík se pro své polovodičové vlastnosti používá už řadu let. Jeho výroba je ale energeticky náročná, což přináší zátěž pro životní prostředí. Dále jsou také problémem jeho fyzikální vlastnosti, jelikož je těžký, křehký a neflexibilní. Odpovědí na tyto problémy se ukázaly být organické molekuly s konjugovaným systémem dvojných vazeb, které taktéž prokazují polovodičové vlastnosti, ale na rozdíl od křemíku se dají aplikovat v tenkých vrstvách na flexibilní substráty, čímž vznikají lehké a flexibilní zařízení s širším spektrem využití. Jednou ze skupin látek zkoumaných pro tento účel jsou polymery založené na vysoce výkonných pigmentech, jakými jsou například diketopyrrolopyrroly (DPP). Molekula DPP je široce modifikovatelná, což jí dává velký potenciál pro její možné využití. Příprava polymerů na bázi DPP byla nejprve provedena pomocí Stilleovy reakce přes organocínaté intermediáty. Syntéza intermediátů však obsahovala větší množství syntetických kroků, které byly časově náročné a pro přípravu rozsáhlých sérií nevhodné. Dále vyžadovala extrémní podmínky z hlediska teploty a použitých chemikálií, což zahrnovalo užití toxických organocínatých sloučenin. Z tohoto důvodu byl přístup přípravy změněn na přímou arylaci s využitím palladiového katalyzátoru. Došlo ke snížení počtu reakčních kroků a absence extrémních podmínek přípravy. Aktuálně se připravuje rozsáhlá série čítající celkem 25 polymerů, které se odlišují kombinací přítomných postranních alifatických řetězců a aromatických komonomerních jednotek. Na této sérii bude následně provedena studie optoelektrických vlastností.

Klíčová slova

polymer; diketopyrrolopyrrol; organická elektronika

Autoři

Solanský, L.; Cigánek, M.; Krajčovič, J.

Vydáno

30. 11. 2023

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-6204-5

Kniha

Chemie je život 2023 - Sborník abstraktů

Číslo edice

první

Strany od

35

Strany do

35

Strany počet

1

URL

BibTex

@misc{BUT188084,
 author="Martin {Cigánek} and Lukáš {Solanský} and Jozef {Krajčovič}",
 title="Příprava polymerů na bázi diketopyrrolopyrrolů (DPP) pro využití v organické elektronice",
 booktitle="Chemie je život 2023 - Sborník abstraktů",
 year="2023",
 edition="první",
 pages="35--35",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická",
 address="Brno, Česká republika",
 isbn="978-80-214-6204-5",
 url="https://www.fch.vut.cz/vav/konference/sok/vystupy/sbornik-abstraktu-2023-na-web-pdf-p251584",
 note="abstract"
}