Detail publikace

Nové deriváty diketopyrrolo[2,3-f]indolu (DPI) pro organickou elektroniku

Šípek, J. Cigánek, M. Krajčovič, J.

Originální název

Nové deriváty diketopyrrolo[2,3-f]indolu (DPI) pro organickou elektroniku

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V 21. století jsou mimo jiné celosvětovým tématem energie a jejich cena. V současné době je stále dominantní zisk energie z neobnovitelných zdrojů jako je například uhlí či zemní plyn. Od neobnovitelných zdrojů se však pomalu upouští, a v otázce obnovitelné energie přicházejí na scénu alternativy z oblasti organické elektroniky a fotoniky v podobě nových technologií. Technologie, ve kterých se organické polovodiče uplatňují, najdeme například v organických polem řízených tranzistorech (OFET), v organických solárních článcích (OSC) nebo organických světlo-emitujících diodách (OLED). I přes to, že výkonem stále dominují křemíkové technologie, organické polovodiče se stále více přibližují a těší velkému zájmu z důvodu jejich zcela výjimečným vlastnostem, jakou jsou levná příprava, nízká hmotnost, mechanická flexibilita, snadné zpracování, vyladění funkcí molekulárním designem a bohatá dostupnost ve srovnání s anorganickými materiály. Právě molekula diketopyrroloindolu (DPI), systematickým názvem 1,3,4,6-tetrarylpyrrolo[3,2-b]-pyrrol-2,5-dion, která se řadí do skupiny vysoce-výkonných organických pigmentů a barviv, vykazuje slibnou výkonnost v technologiích organické elektroniky, jako jsou organické tenkovrstvé tranzistory a organické solární články. Práce se zaměřuje na přípravu základního skeletu molekuly DPI tříkrokovou syntetickou cestou a následné přípravě série N,N´−alkylovaných derivátů DPI mechanismem nukleofilní substituce (SN2). Byly úspěšně připraveny 3 výsledné produkty: s rozvětveným postranním řetězcem 2-ethylhexylem, a 2 nové dosud nepopsané deriváty s lineárním dodecylovým řetězcem a objemným adamantylovým substituentem. Připravené produkty budou studovány z pohledu základní charakterizace jak fyzikálně-chemických vlastností, tak jejich funkcionality v dříve uvedených technologiích organické elektroniky.

Klíčová slova

diketopyrroloindol; organická elektronika; tranzistor; OLED; OFET

Autoři

Šípek, J.; Cigánek, M.; Krajčovič, J.

Vydáno

30. 11. 2023

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-6204-5

Kniha

Chemie je život 2023 - Sborník abstraktů

Číslo edice

první

Strany od

37

Strany do

37

Strany počet

1

URL

BibTex

@misc{BUT188085,
 author="Martin {Cigánek} and Jiří {Šípek} and Jozef {Krajčovič}",
 title="Nové deriváty diketopyrrolo[2,3-f]indolu (DPI) pro organickou elektroniku",
 booktitle="Chemie je život 2023 - Sborník abstraktů",
 year="2023",
 edition="první",
 pages="37--37",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická",
 address="Brno, Česká republika",
 isbn="978-80-214-6204-5",
 url="https://www.fch.vut.cz/vav/konference/sok/vystupy/sbornik-abstraktu-2023-na-web-pdf-p251584",
 note="abstract"
}