Organizační struktura

Oddělení strategického rozvoje a kvality

Oddělení strategického rozvoje a kvality poskytuje podporu vedení fakulty v oblasti strategického řízení a managementu kvality vzdělávacího a vědecko-výzkumného procesu, a to zejména prostřednictvím:

 • přípravy a tvorby analýz a souvisejících dokumentů za účelem vytvoření strategie fakulty
 • přípravy podkladů pro hodnocení plnění strategických cílů
 • přípravy, tvorby a vyhodnocování strategických dokumentů fakulty, zejména strategického záměru fakulty a plánů jeho realizace
 • přípravy interních i externích analýz zaměřených na podporu rozhodování vedení fakulty
 • analýzy bibliometrických dat a dalších kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výzkumné a vzdělávací činnosti,
 • kontroly úplnosti a správnosti vykazování výsledků výzkumné činnosti,
 • přípravy podkladů pro evaluace, periodické zprávy a výkazy,
 • administrativní podpory akreditací vzdělávacích programů, technické a metodické podpory vzdělávací činnosti,
 • marketingu a propagace,
 • správy obsahu webových stránek fakulty,
 • organizačního zajištění pracovních, odborných, společenských a jiných akcí pořádaných na úrovni fakulty (porady, workshopy, konference, semináře, program a servis pro tuzemské i zahraniční návštěvy apod.),
 • spolupráce s médii, zajišťování PR, mediální strategie fakulty,
 • aktivity v oblasti sponzoringu a fundraisingu.

Zde zadávejte požadavky na úpravy webu FCH
Zde zádavejte všechny ostatní požadavky na OSRK

Kontaktní údaje

Oddělení strategického rozvoje a kvality
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno

54114 9484