RNDr.

Ivana Pilátová

CSc.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9362
pilatova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Ivana Pilátová, CSc.

Publikace

 • 2016

  PILÁTOVÁ, I.; KÁBELOVÁ, B.; ČERNÝ, M. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. s. 3-205. ISBN: 978-80-214-5399- 9.
  Detail

  Pilátová, I., Kábelová, B., Kalina, L. Praktikum z anorganické chemie II. Praktikum z anorganické chemie II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. s. 3-115. ISBN: 978-80-214-5397- 5.
  Detail

 • 2006

  PILÁTOVÁ, I.; KÁBELOVÁ, B.; RICHTERA, L. Praktikum z anorganické chemie II. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2006. s. 3-121. ISBN: 80-214-3140- 7.
  Detail

  RICHTERA, L.; PILÁTOVÁ, I.; KÁBELOVÁ, B. Multimediální podpora laboratorní výuky. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 427-427. ISBN: 80-8545-56- 4.
  Detail

 • 2005

  PILÁTOVÁ, I.; DVOŘÁK, J.; RICHTERA, L. Determination of the Polypropylene Fibres Cross- section Using Optical Microscope. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. 501-502. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  Kábelová, B., Pilátová, I., Růžička, A. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Brno: VUTIUM, 2004. s. 3-206. ISBN: 80-214-2768- X.
  Detail

 • 2002

  Pilátová, I., Kábelová, B. Peparation of crystalline lead borate. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. Symposia, s. 249-250. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Kábelová, B., Pilátová, I. The Ultilization of Method FT/ IR for The Determination Polyalfaolefines in Engine Oil. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. symposia, s. 242-243. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Kábelová, B., Pilátová, I. The Utilization of Method FT- IR for The Determination Polyalfaolefines in Engine Oil. Chemické listy, 2002, roč. 96 (S), č. Symposia, s. 242-243. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  Kábelová, B., Pilátová, I., Růžička, A. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Brno: VUTIUM, 2001. s. 3-207. ISBN: 80-214-1824- 9.
  Detail

 • 1999

  Kábelová, B., Pilátová, I., Hanáková, Z. Laboratorní technika II. Brno: VUTIUM, 1999. s. 3-112. ISBN: 80-214-1450- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.