RNDr.

Lenka Fišerová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9424
fiserova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  FIŠERA, M.; ŠUSTOVÁ, K.; TVRZNÍK, P.; VELICHOVÁ, H.; FIŠEROVÁ, L.; LUKÁŠKOVÁ, E.; KRÁČMAR, S. Reduce the sulphur dioxide content of wine by biological process in relation to the content of polyphenolic substances. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2022, roč. 11, č. 5, s. 1-7. ISSN: 1338-5178.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  FIŠERA, M.; KRÁČMAR, S.; ŠUSTOVÁ, K.; TVRZNÍK, P.; VELICHOVÁ, H.; FIŠEROVÁ, L.; KUBÁŇ, V. Effects of the Lactation Period, Breed and Feed on Amino Acids Profile of mare’s Milk. Potravinárstvo, 2020, roč. 14, č. 1, s. 562-572. ISSN: 1338-0230.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  KRÁČMAR, S.; FIŠERA, M.; Přikrylová, V.; FIŠEROVÁ, L.; Málek, Z.;Tvrzník, P. STORAGE OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS IMPACT ON FATTY ACID LEVELS. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, roč. 8, č. 5, s. 1228-1230. ISSN: 1338-5178.
  Detail | WWW

  FIŠERA, M.; KRÁČMAR, S.; VELICHOVÁ, H.; FIŠEROVÁ, L.; BUREŠOVÁ, P.; TVRZNÍK, P. Tin compounds in food – their distribution and determination. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 369-377. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PAVLOVSKÝ, J.; FIŠEROVÁ, L.; KOSÁROVÁ, H. Toxicity of Diclofenac: Cadmium Binary Mixtures to Algae Desmodesmus subspicatus Using Normalization Method. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2018, roč. 101, č. 2, s. 205-213. ISSN: 0007-4861.
  Detail | WWW

  FIŠERA, M.; VALÁŠEK, P.; KRÁČMAR, S.; KUBÁŇ, V.; BUREŠOVÁ, P., VELICHOVÁ, H., FIŠEROVÁ, L. Influence of composition of feed and lactation period on mineral composition of Mare's. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 216-225. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIŠEROVÁ, L. Learning Styles of Language Learners: Overview and Directions in Life-Long Learning Perspective. CASALC Review, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 5-20. ISSN: 1804-9435.
  Detail | WWW

 • 2017

  FIŠEROVÁ, L. Learning styles of university students and language learning: Concepts, recent views and research-based recommendations. CASALC Review, 2017, roč. 6, č. 3, s. 18-27. ISSN: 1804-9435.
  Detail | WWW

 • 2015

  FIŠEROVÁ, L. Learning Styles of University Students and Internet-based Environments: the Brno University of Technology Experience. CASALC Review, 2015, roč. 4, č. 3, s. 19-37. ISSN: 1804- 9435.
  Detail | WWW

  FIŠERA, M.; VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; FOJTÍKOVÁ, L.; FIŠEROVÁ, L. DETERMINATION OF NATAMYCIN IN FERMENTED DRY SALAMI CASINGS. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2015, roč. 39, č. 6, s. 3110-3116. ISSN: 0145-8892.
  Detail

 • 2014

  VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; FIŠERA, M.; FIŠEROVÁ, L.; SOCHOR, J.; BAROŇ, M.; JURÍKOVÁ, T. EFFECT OF VARIOUS SULPHUR DIOXIDE ADDITIONS ON AMOUNT OF DISSOLVED OXYGEN, TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY AND SENSORY PROPERTIES OF WHITE WINES. Mitteilungen Klosterneuburg, 2014, roč. 64, č. 4, s. 193-200. ISSN: 0007- 5922.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L.; MIKA, O. Chemical Terrorism in the Prague Underground. Netherlands: IB Consultancy, 2014.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L.; MIKA, O.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. Mass methanol poisonings in the Czech Republic. Toxin Reviews, 2014, roč. 33, č. 03, s. 101-106. ISSN: 1556-9543.
  Detail

 • 2011

  MIKA, O.; FIŠEROVÁ, L. Brief overview of chemical terrorism and its consequences. Toxin Reviews, 2011, roč. 30, č. 4, s. 115-121. ISSN: 1556- 9543.
  Detail

  MIKA, O.J.; FIŠEROVÁ, L.; MAREŠ, M. Security Education during the Process of Democratization and Internationalization: The Czech Lessons. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 2011, roč. 8, č. 2, s. 165-179. ISSN: 1547- 7355.
  Detail

  MIKA, O. J.; FIŠEROVÁ, L. Basic Overview of Chemical, Biological, Radiological and Nucler Terrorism. In Special Conference about Terrorism (NATO series). 01. Ostrava: Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2011. s. 3-11. ISBN: 978-80-7385-088- 3.
  Detail

 • 2010

  FIŠEROVÁ, L.; CLEMENSOVÁ, G. English for Chemists II. English for Chemists II. FCH VUT. Brno: FCH VUT Brno, 2010. s. 1-63. ISBN: 978-80-214-4197- 2.
  Detail

  MIKA, O.J.; FIŠEROVÁ, L. Current Crisis Management and Emergency Planning in the Czech Republic. Current Crisis Management and Emergency Planning in the Czech Republic. 01. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-214-4085- 2.
  Detail

 • 2009

  MIKA, O. J.; FIŠEROVÁ, L. Preparing for the worst. Chemical Biological Warfare Review, 2009, roč. 10, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1744- 0440.
  Detail

  MIKA, O. J.; FIŠEROVÁ, L. Preparedness of University Students for Emergencies. In Presence and Future of the Crisis Management. 01. Praha: T-Soft, a.s., Praha, 2009. s. 25-30. ISBN: 978-80-254-5912- 6.
  Detail

  MIKA, O. J.; FIŠEROVÁ, L. Preparedness of Citizens for Emergencies. In Crisis Management at Present and in the Future. Praha: TSOft, a.s. Praha, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-254-5913- 3.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L. CULTIVATION OF SPECIAL PLANTS: TEACHING ENGLISH IN DOCTORAL STUDY PROGRAMS - EXPERIENCE AND PERSPECTIVES. In KOmpetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II. 1. Brno: Univerzita Obrany, Centrum jazykové přípravy, 2009. s. 9-14. ISBN: 978-80-7231-664- 9.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L. FUTURE PERSPECTIVES: BUILDING HIGHWAYS FOR LIFE- LONG DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCE. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II. 1. Brno: Univerzita Obrany, Centrum jazykové přípravy, 2009. s. 3-8. ISBN: 978-80-7231-664- 9.
  Detail

  MIKA, O.; FIŠEROVÁ, L. Připravenost obyvatelstva na mimořádné události. In Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. odborné konference. Praha: TSoft, a.s. Praha, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-5912- 6.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L. LIFE-LONG LEARNING HIGHWAYS: BUILDING A STRONG CONSTRUCTION. Annals of "1 Decembrie" University of Alba Iulia - Philology, 2009, roč. 1, č. 1, s. 379-385. ISSN: 1582- 5523.
  Detail

 • 2008

  MIKA, O.J.; FIŠEROVÁ, L. Civil Protection in the Czech Republic and its Perspectives. Chemické listy (S), 2008, roč. 102, č. 55, s. 425-427. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L. Construction of Life-Long Education Highways: Implementation of Language Learning Methodology Supporting Development of Language Competence Life- Long. In Celoživotní vzdělávání, informační technologie a výuka odborného jazyka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 7-12. ISBN: 978-80-7409-011- 0.
  Detail

 • 2006

  BUCHEROVÁ, L.; CLEMENSOVÁ, G. Apples from electronic gardens: Internet Textbook of English for Chemists - Background, Ideas, and Practical Experience. In LSP in Higher Education. 2006. s. 292-295. ISBN: 80-214-3213- 6.
  Detail

 • 2005

  BUCHEROVÁ, L. Life-Long Education developing Factors in Internet Learning Environments Employing Multimedia and its Application - Traditional Teaching/Learning Roles Maintained?. In Proceedings of ED- Media 2005. 1. Norfolk, USA: AACE, 2005. s. 3028-3031. ISBN: 1-880094-56- 8.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Let' s gather fruits in electronic gardens or how to improve technical English. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. Symposia, s. 115-116. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  BUCHEROVÁ, L. Nezapomeňme na ni aneb O pedagogiku jde až na prvním místě. In Sborník konference SCO-2004:E- Learning přichází. Brno: FF MU Brno, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-210-3409- 2.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Growing Trunk and Branches, or Let' s Think about Lifelong Education Factors in WWW Learning Environments. IATEFL ESP SIG Newsletter, 2004, roč. 2004, č. October 2004, s. 18 ( s.)ISSN: 1026- 4032.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. WWW Teaching/Learning Websites - Are the Fruits Grown in These Gardens Nutritive Enough?. In Proceedings of Learning Together conference. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2004. s. 110-113. ISBN: 80-7194-724- 5.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L.; CLEMENSOVÁ, G. Electronic WWW English textbook - Practical Experience, Ideas, Implementation and Advice. In Proceedings of Learning Together Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 106-109. ISBN: 80-7194-724- 5.
  Detail

  FIŠEROVÁ, L. ICT na univerzitách v zemích Evropských i mimoevropských. In Sborník konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. Zlín: FAME UTB Zlín, 2004. s. 18 ( s.)ISBN: 80-7318-190- 8.
  Detail

 • 2003

  BUCHEROVÁ, L. Educational Aspects of Internet Based Learning:Internet and Learning Styles - Symbiosis or Mutual Fight?. In Proceedings of ED Media 2003. Honolulu, USA: AACE, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 380094-48- 7.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. On-line výuka: praktické zkušenosti z pohledu učitele i studentů, návaznost na využití webových stránek pro učební účely aneb co webový svět dal nebo vzal. In Sborník konference E- Learning ve vysokoškolském vzdělávání. Zlín: FAME UTB, 2003. s. 30 ( s.)ISBN: 80-7318-138- X.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Cyprus Orange Trees in Blossom and an on- line Conference Without Travel Troubles. CALLing Japan, 2003, roč. 11/ 2, č. 2, s. 5-6. ISSN: 1348- 4516.
  Detail

 • 2002

  BUCHEROVÁ, L. Everybody can use the learning wonders internet provides us with. 2002, roč. 2, č. 2, s. 12 ( s.)
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Use it when you Can or How to Use Computersto Support the Development of English for Scientists. Chemické listy, 2002, s. 332 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BUCHEROVÁ, Lenka. A Charming Day in Jihlava. 2002, roč. 13, č. 2, s. 19 ( s.)
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Two ways how to network the world. 2002, roč. 13, č. 2, s. 40 ( s.)
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. On- line výuka s podporou Netmeetingu. In Sborník konference E- Learning ve vysokoškolském vzdělávání. Zlín: Fame UTB, 2002. s. 97 ( s.)ISBN: 80-7318-105- 3.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. Educational aspects of Internet based learning. Internet and learning styles as Independent players or team mates. In ICCE 2002 Conference proceedings. Auckland, New Zealand: Massey University, 2002. s. 20 ( s.)ISBN: 0-473-09099- 6.
  Detail

  BUCHEROVÁ, L. On- line výuka s podporou Netmeetingu. In Multimédia a e- learning ve výuce jazyků. Brno: VUT Brno, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-2230- 0.
  Detail

 • 2000

  BUCHEROVÁ, L. Participating in International Writing Exchange. Perspectives, 2000, roč. 2000, č. Spring, s. 76 ( s.)ISSN: 1212- 4265.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.