Ing.

Lucia Ivanová

FCH, ÚCHTOŽP – vědecký pracovník

Lucia.Ivanova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucia Ivanová

Publikace

 • 2024

  IVANOVÁ, L.; TRUKSA, J.; WHANG D.R; SARICIFTCI N.S; YUMUSAK C.; KRAJČOVIČ, J. Nature-Inspired Photocatalytic Hydrogen Production with a Flavin Photosensitizer. ACS OMEGA, 2024, roč. 9, č. 5, s. 5534-5540. ISSN: 2470-1343.
  Detail | WWW

 • 2023

  KRAJČOVIČ, J.; TRUKSA, J.; KRATOCHVÍL, M.; IVANOVÁ, L.; WEITER, M., LUKEŠ, V., RICHTÁR, J. Spectroscopic behavior differences between lumazine and alloxazine in the DMSO-water mixture. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2023, roč. 302, č. 1, s. 2-11. ISSN: 1386-1425.
  Detail | WWW

  TRUKSA, J.; KRATOCHVÍL, M.; RICHTÁR, J.; IVANOVÁ, L.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J., LUKEŠ, V. Spectroscopy of Lumazine and Alloxazine in the Binary DMSO-Water Mixture. Bari, Itálie: Universitá degli studi di Bari Aldo Moro, 2023.
  Detail | WWW

  IVANOVÁ, L.; TRUKSA, J.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Spotlight on Flavins: Towards Water-soluble Nature-inspired Photosensitisers for Light-harvesting Processes. BioEl 2023: Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: JKU LIOS, 2023. s. 75-75.
  Detail | WWW

 • 2022

  IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Novel Soluble Nature-Inspired Riboflavin Derivatives: Side-chain Engineering and Material Characterisation. BioEl 2022: Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: JKU LIOS, 2022. s. 90-90.
  Detail | WWW

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; IVANOVÁ, L.; VESELÝ, D.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; KRAJČOVIČ, J.; PŘIKRYL, R. High-Pressure Depolymerization of Poly(lactic acid) (PLA) and Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) Using Bio-Based Solvents: A Way to Produce Alkyl Esters Which Can Be Modified to Polymerizable Monomers. Polymers, 2022, roč. 14, č. 23, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; TRUKSA, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthesis of 1,2-diketone Precursors of Photosensitisers for Artificial Photosynthesis. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail

 • 2021

  IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthetic approaches towards novel vitamin B2-inspired derivatives for organic (bio)electronics. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 39-40. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  RICHTÁR, J.; IVANOVÁ, L.; WHANG, D.; YUMUSAK, C.; WIELEND, D.; WEITER, M.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Tunable Properties of Nature-Inspired N,N '-Alkylated Riboflavin Semiconductors. MOLECULES, 2020, roč. 26, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.