Ing.

Marie Rusinová

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7406
rusinova.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Marie Rusinová, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Použití hořlavých chladiv a požární bezpečnost staveb. In X. sympozium GREEN WAY. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2019. s. 34-36. ISBN: 978-80-02-02846-8.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Požární bezpečnost staveb a využití hořlavých chladiv v budovách. Praha, Česká republika: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 105-110.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. FLAMMABLE REFRIGERANTS IN BUILDINGS FROM FIRE SAFETY POINT OF VIEW. EnviBUILD 2019 - Book of Abstracts. 1. Bratislava, Slovenská republika: Spektrum STU, 2019. s. 30-30. ISBN: 978-80-227-4959-6.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; ŠLANHOF, J. Assessment of the dynamic temperature profile in fire loaded sandwich structures based on wood in comparison with conventional structural systems. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. 2019. s. 98-105. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; LAVICKÝ, M. Behaviour of timber beam structures with suspended ceiling when exposed to fire. Int. Rev. Appl. Sci. Eng, 2019, roč. 10, č. 1, s. 71-77. ISSN: 2062-0810.
  Detail | WWW

 • 2018

  RUSINOVÁ, M. Požárně bezpečnostní řešení rodinného domu a odstupové vzdálenosti - díl II. Praha: estav.cz, 2018. s. 1-6.
  Detail | WWW

  RUSINOVÁ, M. Požárně bezpečnostní řešení rodinného domu a odstupové vzdálenosti – díl I. Praha: estav.cz, 2018. s. 1-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  RUSINOVÁ, M. Větrání únikových cest z pohledu specialisty PBS, spolupráce se specialisty VZT. VIII. sympozium Green Way. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2017. s. 8-8. ISBN: 798-80-02-02731-7.
  Detail

 • 2016

  RUSINOVÁ, M.; ŠLANHOF, J. Fire Safety of Apartment Buildings Fabricated from Glued Sandwich Panels Compared with the more Frequently Used Structural Systems. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 861, s. 104-111. ISSN: 2297-8941.
  Detail | WWW

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M. Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 861, s. 409-416. ISSN: 2297-8941.
  Detail | WWW

  BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L. Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Zurich- Durnten: Trans Tech Publications, 2016. s. 120-128. ISBN: 978-3-0357-1070- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  RUSINOVÁ, M. Požární dveře – kam se používají a jaké jsou na ně kladeny požadavky?. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 4, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2015

  RUSINOVÁ, M., ŠLANHOF, J. The issue of escape ways in the setting up additional kindergarten in the existing elementary school building. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 824, č. 824, s. 845-853. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2006

  RUSINOVÁ, M.; JURÁKOVÁ, T.; SEDLÁKOVÁ, M. Požární bezpečnost staveb. Brno: VUT Brno, 2006.
  Detail

 • 2002

  RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M. Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb. Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002. ISBN: 80-214-2213- 0.
  Detail

 • 2001

  RUSINOVÁ, M. Dveře firmy Hasil prokázaly své kvality. 2001.
  Detail

  RUSINOVÁ, M. Účinky světla na sbírkové předměty. In 2001.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.