Ing.

Roman Hladík

FCH, FCH-DEKANAT – tajemník fakulty

+420 54114 9302
hladik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Roman Hladík

Projekty

  • 2013

    Modernizace areálu VUT v Brně Purkyňova 118, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 30.06.2015
    Detail