Detail předmětu

Pokročilé bioanalytické metody

FCH-DCO_SPZAk. rok: 2019/2020

Přednášky rozšiřují znalosti získané v základním kurzu se zaměřením na moderní trendy v molekulární diagnostice mikroorganismů jako je sekvencování celých genomů bakterií, využití molekulární databází proteinů a nukleových kyselin.
Molekulární databáze proteinů a nukleových kyselin a jejjich využití. Nové postupy analýzy genové exprese s využitím mikročipů. Analýza směsí s nekultivovatelnými mikroorganismy s využitím metagenomiky.

Výsledky učení předmětu

Rozšíření teoretických znalostí o vybraných postupech používaných při výrobě a zpracovávání biotechnologických produktů

Prerekvizity

Bez omezení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Bioinformatická analýza , využití genotypových metod, polyfázní přístup.
Databáze struktur proteinů a nukleových kyselin.
Analýza genové exprese s využitím mikročipů.
Analýza nekultivovatelných mikroorganismů s využitím metagenomiky.

Cíl

Prohloubit znalosti o vybraných molekulárně biologických metodách používaných při analýze DNA

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný