Detail předmětu

Molekulární biotechnologie

FCH-MCO_MOBAk. rok: 2020/2021

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryontních a eukaryontních buňkách.Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti základních metod používaných v molekulárních biotechnologiích při konstrukci GMO a jejich praktické využití.

Prerekvizity

Je doporučeno absolvování předmětu Molekulární genetika I a II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je písemná (test) a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi.
• Izolace DNA a technologie rekombinantní DNA.
• Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
• Klonovací vektory a jejich použití.
• Transformacfe/Transfekce - Přenos cizorodé DNA do buněk. Selekce buněk s klonovaným genem.
• Fúzní proteiny. Translační expresní vektory. Zvyšování stability proteinů. Integrační a kyvadlové vektory.
• Kvasinkové expresní systémy. Systémy využívající hmyzích buněk, savčí expresní systémy.
• Biotechnologické využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.
• Transgenní rostliny a a živočichové zvířata.
• Bioinformatika v genových biotechnologiích
• Využití bioinformatických přístupů při studiu nukleových kyselin a proteinů
• Genová terapie Choroby léčitelné pomocí genové terapie. Vektory pro genovou terapii. Perspektivy genové terapie.
• Vývoj, charakterizace a produkce protilátek

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami používanými v molekulárních biotechnologiích při konstrukci transgenních organismů a s využitím těchto organismů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning