Detail předmětu

Forenzní chemie a environmentalistika

FCH-BC_FCHEAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na získání základních odborných znalostí a dovedností z oblasti forenzní environmentalistiky, chemie a znalecké a expertní činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získání základních znalostí v oblasti forenzní environmentalistiky a chemie, osvojení si dovednosti vybraných přístupů, které budou schopni aplikovat při řešení otázek v rámci znalecké a expertní činnosti v předmětné oblasti.

Prerekvizity

Nejsou požadavky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu a prezentace vzorových příkladů. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 80 % účast na cvičení a vypracování semestrální práce na zadané téma. Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Osnovy výuky

1. Úvod do forenzních věd
2. Forenzní a kriminalistická environmentalistika a její poslání
3. Aplikace metod analýzy rizika ve forenzní environmentalistice
4. Environmentální informatika a její využití pro forenzní vědy
5. Environmentální a trestní právo, veřejná správa v oblasti ŽP
6. Metody forenzní analýzy a kriminalistiky ve vazbě na forenzní environmentalistiku
7. Terénní práce, odběru environmentálních matric pro forenzní účely
8. Využití SW nástrojů ve forenzní environmentalistice
9. Statistika pro environmentální inženýrství ve vazbě na forenzní vědy
10. Hodnocení výše škod na životním prostředí
11. Aplikace znalostí forenzní environmentalistiky v praxi
12. Znalecká činnost a expertní činnost
13. Zpracování znaleckých a expertních posudků

Učební cíle

Získání základních znalostí v oblasti forenzní environmentalistiky a chemie, osvojení si dovednosti vybraných přístupů, které budou schopni aplikovat při řešení otázek v rámci znalecké a expertní činnosti v předmětné oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na svičeních je povinná.

Základní literatura

HESTER, R. E. HARRISON, M.R. Environmental forensics. Cambridge: RSC Publishing, 2008, xiii, 175 p. ISBN 978-0-85404-957-8. (CS)
MURPHY, B. MORISSON, R. Introduction to Entvironmental Forensics. Academia Press, 2014, 704 p. ISBN 9780124046962. (CS)

Doporučená literatura

PETRISOR, I. G. Environmental forensics fundamentals: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, 2014, 395 p. ISBN 978-1-4665-7158-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor