Detail předmětu

Chemické látky v životním prostředí

FCH-BC_LZPAk. rok: 2021/2022

Úvod, původ chemických látek v životním prostředí, cykly chemických látek v životním prostředí
Chemické látky anorganického původu
Znečišťující látky z dopravy
Kontaminace těžebních oblastí
Nanočástice
Mikroplasty
Chemické přípravky na ochranu rostlin
Průmyslové chemikálie
Potravinářská aditiva
Léčiva:
Léčiva účinná proti zánětu a bolesti
Léky užívané při psychických poruchách
Antibiotika
Cytostatika a radiofarmaka
Hormony a antikoncepce
Stimulující návykové látky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získání odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí v oblasti chemie látek v životním prostředí.
Přehled o jejich zdrojích, vstupu a chování v životním prostředí.

Prerekvizity

Znalosti z obecné, anorganické, organické a analytické chemie.

Způsob a kritéria hodnocení

písemná zkouška, ústní pohovor

Osnovy výuky

Úvod, původ chemických látek v životním prostředí, cykly chemických látek v životním prostředí
Chemické látky anorganického původu
Znečišťující látky z dopravy
Kontaminace těžebních oblastí
Nanočástice
Mikroplasty
Chemické přípravky na ochranu rostlin
Průmyslové chemikálie
Potravinářská aditiva
Léčiva:
Léčiva účinná proti zánětu a bolesti
Léky užívané při psychických poruchách
Antibiotika
Cytostatika a radiofarmaka
Hormony a antikoncepce
Stimulující návykové látky

Učební cíle

Seznámení s problematikou kontaminace životního prostředí chemickými látkami anorganického i organického původu.
Chemická struktura látek, použití a jejich zdroje, negativní účinky na organismy a chování v životním prostředí, metody jejich stanovení.

Základní literatura

Williams, I.: Environmental chemistry, Wiley (CS)
Loučka, T.: Chemie životního prostředí, UJEP, 2014 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor