Detail předmětu

Laboratoř oboru I - CHMA

FCH-MCO_LAB1_AAk. rok: 2021/2022

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou vypracování samostatného projektu. Vedení laboratorního deníku.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí vybraným experimentálním a teoretickým metodám oboru, zpracování dat a samostatné tvůrčí práci.

Prerekvizity

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy nutné pro řešení zadání diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

individuální, dle zvoleného tématu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je realizace samostatného projektu zadaného vedoucím a řádné vedení laboratorního deníku (viz karta "Kontrolovaná výuka").
K zápočtu je nutno:
- vést a odevzdat garantovi předmětu týdenní přehled činnosti (1 stránka se 13 řádky odpovídajícími týdnům výuky a obsahujícími stručný popis činnosti v daném týdnu);
- vést a odevzdat garantovi předmětu laboratorní deník. K vedení deníku viz karta "Kontrolovaná výuka" a dokumentace k předmětu na e-learningovém portálu. Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování zásad vedení laboratorního deníku. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití v diplomové práci.
Garantovi se dokumentace odezvdává nejpozději poslední pracovní den před začátkem zápočtového týdne.
Zápočet uděluje garant předmětu po ohodnocení příslušným vedoucím a na základě hodnocení odevzdaných dokumentů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Experimentální a teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou vypracování projektu řešení diplomové práce. Vedení laboratorního deníku. Výuka bude realizována ve spolupráci s Contipro Biotech a dalšími subjekty, se kterými fakulta spolupracuje. Pracovní postup dle individuálního projektového zadání příslušným vedoucím (v prvém týdnu výuky). V každém týdnu by student měl absolvovat čtyři hodiny laboratorní výuky.

Cíl

Vypracování samostatného projektu řešení diplomové práce. Osvojení experimentálních metod, laboratorních technik potřebných pro její řešení. Zpracování dat. Správné vedení laboratorního deníku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku, vypracování samostatného projektu řešení diplomové práce.
ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat.
Do deníku se píše chronologicky toto:
datum zápisu,
co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
číslo stránky.

Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci deníku se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.
Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
kdo měřil,
datum měření,
název měření,
stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
odkaz na laboratorní deník (stranu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor