ÚSTAVFYZIKÁLNÍASPOTŘEBNÍCHEMIE

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

prof. Ing.

MiloslavPekař

CSc.

Ředitel ústavu

+420 54114 9330, 9369
pekar@fch.vut.cz

prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.

prof. RNDr.

FrantišekKrčma

Ph.D.

Zástupce ředitele

+420 54114 9312, 9407
krcma@fch.vut.cz

Název ústavu odráží jeho hlavní zaměření, což se promítá do nabídky vyučovaných předmětů. Nosným předmětem je fyzikální chemie s přesahem do chemické fyziky. Postupně se zaměření ústavu vyprofilovalo do čtyř základních směrů aplikované fyzikální chemie: (bio)koloidní chemie, organická elektronika a fotonika, fotochemie a plazmochemie.

Ústav úzce spolupracuje s Centrem materiálového výzkumu již od jeho založení v roce 2010. Zaměstnanci i studenti proto mohou každodenně využívat špičkovou infrastrukturu tohoto výzkumného centra.

Kontaktní údaje

Ústav fyzikální a spotřební chemie
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

Sekretariát:
+420 541 149 331

Studijní poradce: Filip Mravec