ÚSTAVFYZIKÁLNÍASPOTŘEBNÍCHEMIE

Název ústavu odráží jeho hlavní zaměření, což se promítá do nabídky vyučovaných předmětů. Nosným předmětem je fyzikální chemie s přesahem do chemické fyziky. Postupně se zaměření ústavu vyprofilovalo do čtyř základních směrů aplikované fyzikální chemie: (bio)koloidní chemie, organická elektronika a fotonika, fotochemie a plazmochemie.

Ústav úzce spolupracuje s Centrem materiálového výzkumu již od jeho založení v roce 2010. Zaměstnanci i studenti proto mohou každodenně využívat špičkovou infrastrukturu tohoto výzkumného centra.

Kontaktní údaje

Ústav fyzikální a spotřební chemie
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 149 331