Detail předmětu

Farmakologická chemie

FCH-BC_FACHAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti absolvují písemný test, specifické problémy budou konzultovány ústně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu je uvedena v členění témat podle jednotlivých týdnů výuky:
1.týden: Historie a vývoj farmacie.
2.týden: Základní farmaceutické obory a předmět jejich studia
3.týden Lékopis
4.týden Základy farmakodynamiky
5.týden Základy farmakokinetiky
6.týden Náplň studia speciální farmakologie
7.týden Lékové formy a jejich aplikace
8.týden Farmaceutické pomocné látky - struktura, vlastnosti
9.týden Kapalné lékové formy, jejich vlastnosti a použití
10.týden Polotuhé lékové formy, výroba a jakostní parametry
11.týden Tuhé lékové formy, jejich výrobní postupy a kontrola kvality
12.týden Perorální systémy s řízeným uvolňováním léčiva, parenterální a oční systémy s řízeným uvolňováním léčiva
13.týden Systémy pro cílenou biodistribuci léčiv

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný