Detail předmětu

Technologie pro zpracování odpadů z potravinářského průmyslu

FCH-BC_OHOAk. rok: 2022/2023

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeny s technologiemi termofilního zpracování odpadů, s technologiemi kompostování a skládkování, s technologiemi čištění odpadních vod a s recyklačními technologiemi. V rámci předmětu rovněž získají informace o analýze všech druhů odpadů a o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady.

Doporučená nebo povinná literatura

Chandrasekaran M., Valorization of food processing by-products , CRC Press (CS)
Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M.: Anaerobní čistírenské technologie (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška 2 hod týdně

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Odpady a jejich vlastnosti
2. Technologie čištění odpadních vod
3. Aerobní technologie
4. Anaerobní technologie
5. Kompostování odpadů
6. Recyklační technologie
7. Skládkování, spalování odpadů
8. Analýza odpadů
9. Nakládání s odpady
10. Praktická část (exkurze)
11. Praktická část (exkurze)
12. Praktická část (exkurze)

Cíl

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor