Detail předmětu

Analytická chemie potravin II

FCH-MC_ACP2Ak. rok: 2022/2023

Předmět zahrnuje následující aktuální otázky současné analýzy potravin: Bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně mikrobiální kontaminace, falšování potravin, autenticita potravin, sledovatelnost potravin, příprava vzorku k analýze, aplikace instrumentálních a chemických metod v analýze potravin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá širší přehled o problémech spojených s produkcí potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní analýzy, zejména instrumentální chemie a analytické chemie potravin I. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii, mikrobiologii, potravinářské technologii. Využívá rovněž teoretických principů, které byly vysvětleny ve fyzikální, anorganické a organické chemii a fyzice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Minimum bodů pro absolvování zkoušky je 50 ze 100 možných.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a teoretické analytické chemie a aplikovat tyto znalosti v rámci kontrolní praxe potravinářského průmyslu a inspekce potravin. V rámci předmětu jsou především diskutovány principy a aplikace moderních analytických metod pro ověřování kvality a zdravotní nezávadnosti potravin a zejména metody pro ověřování autenticity potravin a metody sloužící k odhalování falšování potravin.

1. Úvod do studia
2. Přehled analytických metod 
3. Příprava vzorku k analýze
4. Zelenina a ovoce
5. Škrobové potraviny
6. Potraviny s vysokým obsahem bílkovin
7. Tuky a oleje
8. Potraviny s vysokým obsahem cukru a soli
9. Nealkoholické nápoje 
10. Alkoholické nápoje
11. Kontaminanty v potravinách
12. Izotopová analýza

 

 

Učební cíle

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a teoretické analytické chemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin vzhledem na aktuální otázky současné analýzy potravin, které zahrnují: bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně hormonů a toxinů, výskytu nebezpečných chorob, parazitární, bakteriální a virové infekce, geneticky modifikované potraviny, autenticitu a falšování potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Králová B., Fukal L., Rauch P, Ruml T: Bioanalytické metody, VŠCHT Praha 2001 (CS)
Crouch, Stanley; West, Donald; Holler, F; Skoog, Douglas A.. Analytická chemie, VSCHT Praha, 2021, ISBN: 978-80-7592-043-0 (CS)

Doporučená literatura

Nollet, Leo M. L., Siddiqi, K. S, Fingerprinting techniques in food authentication and traceability, CRC Press, 2019, ISBN 9781138197671 (EN)
Burns, Malcolm, Foster, Lucy, Walker, Michael: DNA Techniques to Verify Food Authenticity- Application in food fraud, The Royal Society of Chemistry, 2019, ISBN - 978-1-78801-178-5 (EN)
Pico Y.: Food toxicants analysis: Techniques, strategies and development. Elsevier, Amsterdam 2007. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor